• Sākums >
  • Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem

Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem

Reģ Nr. 1-08/85/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa: bērnus un jauniešus iepazīstināt ar ezeru ūdens kvalitātes problēmām, izglītot par problēmu atpazīšanu, informēt par cēloņiem un iespējamiem risinājumiem, apzināties sev tuvumā esošo ūdenstilpju piedāvātos ekosistēmu pakalpojumus un to nozīmību cilvēku labbūtībā. Ilgtermiņa: Bērnu un jauniešu izpratnes veidošana par aktuāliem vides politikas jautājumiem, veicinot uz atbildīgu un virszemes ūdens resursiem draudzīgu rīcību, kā arī veicinot sabiedrības zinātnes attīstību un atbalstot sabiedrības nākotnes līderu motivāciju.

Projekta uzdevumi

A1 Skolu konkursa organizēšana un praktisko lauka darbu sagatavošana. A1.1 Skolu konkursa organizēšana. -Sagatavots uzsaukums: aicinājums ieinteresētajām klasēm/skolēnu grupām aprakstīt savā pašvaldībā esošu ūdenstilpi, kuru nominē izpētei; -Izplatīts uzsaukums mērķauditorijā; nodrošināta aktivitātes publicitāte; -Izvērtētas iesūtītās nominācijas un atlasīt vismaz 20 ūdenstilpes no vismaz 3 pašvaldībām; izpētē pēc iespējas iekļaujot visus Latvijas kultūrvēsturiskos novadus (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale), kā arī Rīgu un Pierīgu - Nodrošināta aktivitātes publicitāte A1.2 Praktisko lauka darbu organizēšana. Sagatavots pamācības video, protokols, veikta materiālu iegāde un sagatavošana, sadalīšana pa komplektiem un veikti citi nepieciešamie sagatavošanas darbi; komplekti izsūtīti skolām; saņemti atpakaļ rezultāti. A2 Izglītojoši/ interaktīvie pasākumi skolās. Noorganizēti interaktīvi klātienes pasākumi skolās, kas izvēlētas A1.1 aktivitātē: klasēm/skolēnu grupām izdalīti testa komplekti (aizpildāms protokols un pētījuma norādes, zooplanktona paraugu ievākšanas komplekts, lakmusa papīrs pH noteikšanai, ūdens krāsas noteikšanas inventārs), sniegts informatīvs/interaktīvi izglītojošs stāstījums par ezeru ekoloģiju un noorganizēta grāmatas par ezeru ūdens kvalitāti prezentācija kopā ar autori A. Vanagu. Nodrošināta aktivitātes publicitāte . A3 Ezeru ūdens kvalitātes monitoringa rezultātu apkopojums. Apkopoti iesūtītie materiāli (skolas sūta atpakaļ testa komplektu ar kurjeru), analizēti ievāktie zooplanktona paraugi, veikts datu izvērtējums un nodrošināta rezultātu publicitāte. A4 Ezeru ūdens kvalitātes monitoringa rezultātu apkopojuma informatīvi izglītojošā lekcijā. Sagatavota izglītojoša lekcija (bērniem, jauniešiem, sabiedrībai) un novadīti tiešsaistes pasākumi. Tiešsaistes lekcijas mērķis sasniegt pēc iespējas lielāku auditoriju, informējot par iegūto ezeru ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem. Īpašs uzaicinājums izsūtīts visām pētījuma izpildē iesaistītajām skolām. Nodrošināta aktivitātes publicitāte. A5 Dalība Zinātnieku naktī. Dalība PP teritorijā (Voleru iela 4, Rīga) organizētajā ikgadējā Zinātnieku nakts pasākumā, organizējot dažādas informatīvas aktivitātes (piemēram, bet ne tikai, konkurss, informatīvs stends, praktiskas nodarbes, ūdens iemītnieku izzināšana, skolēnu ievākto paraugu no vismaz 20 Latvijas ūdenstilpēm rezultātu prezentēšana) un A. Vanagas grāmatas par ezeru ūdeņu kvalitāti lasījumi. Īpaši tiek aicināti piedalīties bērni un jaunieši no skolām, kas iesūtīja monitoringa datus (aktivitāte A1.2). Nodrošināta aktivitātes publicitāte. A6 Digitāls buklets par ezeriem Latvijā. Izstrādāts un izplatīts digitāls buklets (bērniem, jauniešiem) par ezeriem Latvijā, saldūdens biotopiem, ko ezerā darīt, ko nedarīt, kādi ir ezeri Latvijā un citām saistītām tēmām. Nodrošināta aktivitātes publicitāte. A7 Projekta administrēšana. Projektā veiksmīgi un kvalitatīvi īstenotas visas 7 plānotās aktivitātes, sasniegti projekta mērķi un izpildīti uzdevumi, ievērots laika grafiks un plānotie finanšu līdzekļi, iesniegtas atskaites LVAFA.

Projekta rezultāti

A1 Skolu konkursa organizēšana un praktisko lauka darbu sagatavošana. A1.1 Skolu konkursa organizēšana. Atlasītas vismaz 10 skolas kā minimums 3 pašvaldībās. A1.2 Praktisko lauka darbu organizēšana. sagatavoti un izsūtīti pētījuma veikšanas un instrukcijas komplekti vismaz 10 skolām, lai apsekotu kā minimums 20 ūdenstilpes. Kopumā būs iespējams izsūtīt 60 komplektus. A2 Izglītojoši/ interaktīvie pasākumi skolās (bērni). 5 pasākumi skolās, 1.-4. klases skolēni, vismaz 3 pašvaldībās. A3 Ezeru ūdens kvalitātes monitoringa rezultātu apkopojums. 1 ziņojums. A4 Ezeru ūdens kvalitātes monitoringa rezultātu apkopojuma informatīvi izglītojošā lekcijā. 1-3 lekcijas, katrā vismaz 50 bērni un/ vai jaunieši. A5 Dalība Zinātnieku naktī. 1 pasākums ar apmeklētību vismaz 150 bērni un jaunieši, kā arī citi interesenti. A6 Digitāls buklets par ezeriem Latvijā. 1 buklets (PDF). A7 Projekta administrēšana. Attiecīgs skaits starpatskaites un Noslēguma atskaite.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 24 984.98 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 984.98 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 984.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.