Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 11.05.2017 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis 2017
Pieņemt zināšanai
2. Aktivitātē “Vietējās vides iniciatīvas” iesniegto projektu izskatīšana
Rūjas posma Ķoņu dzirnavas – Naukšēni atgriešana dabas tūrisma apritē veicot upes tīrīšanu un straujteču atjaunošanu
1-08/247/2017 Ziemeļvidzemes ģeoparks
Piešķirt - 12 050.00 €
Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana
1-08/215/2017 Raunas novada dome
Piešķirt - 7 799.00 €
Jēkabpils novada dabas vērtību –dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana
1-08/213/2017 Augšzemes lauku NVO apvienība
Atlikt
Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā
1-08/232/2017 Grobiņas novada dome
Piešķirt - 7 346.00 €
Jaunaglonas dendroloģiskā parka sakārtošana
1-08/228/2017 Aglonas novada dome
Noraidīt
Videi draudzīgākā Cēsu iela
1-08/206/2017 Cēsu novada pašvaldība
Piešķirt - 7 500.00 €
Vesels dabas parks – vesels Tu!
1-08/221/2017 Eko forums
Piešķirt - 11 877.00 €
Doma – daba - darbs jeb 3D
1-08/203/2017 Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība
Piešķirt - 5 591.00 €
Brīvdabas mācību klases izveidošana pie Sūnu pamatskolas, Skolas ielā 1, Kūku pagasts, Krustpils novads
1-08/236/2017 SILTA SIRDS
Piešķirt - 4 995.00 €
Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!
1-08/225/2017 Dagdas novada pašvaldība
Piešķirt - 4 128.00 €
Mūsu dižkoki
1-08/254/2017 Virica
Atlikt
Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana un labiekārtošana dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai
1-08/216/2017 Valmieras pilsētas pašvaldība
Piešķirt - 12 183.00 €
Abavas upes tīrīšana
1-08/252/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
Vides saglabāšanas un aizsardzības pasākumi Pekas pilskalna apkārtnē
1-08/226/2017 Beverīnas novada pašvaldība
Noraidīt
Bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Popē 1.etaps
1-08/212/2017 Popes muiža
Noraidīt
Vides stāvokļa uzlabošanas un saglabāšanas pasākumi Kokneses parkā
1-08/217/2017 Kokneses novada dome
Noraidīt
Ainavas un kultūrvēstures saglabāšana Abavas senlejā
1-08/253/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
Tīra vide un tīrs Tu pats!
Noraidīt
Zaļā rota savam ciemam
1-08/245/2017 Kūzuls
Noraidīt
Bioloģiski vērtīgo koku un pieguļošo teritoriju sakopšana, iesaistot un izglītojot vietējo kopienu
1-08/224/2017 Krimuldas novada dome
Noraidīt
3. Aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai” iesniegto projektu izskatīšana
Dabai draudzīga meža apsaimniekošana
1-08/237/2017 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 7 993.00 €
Atbalsts 14. Eirāzijas zālāju konferences organizēšanai
1-08/218/2017 Latvijas Botāniķu biedrība
Piešķirt - 10 961.00 €
Dalīsim brālīgi?
1-08/223/2017 homo ecos:
Piešķirt - 11 704.00 €
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni
1-08/227/2017 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 8 764.00 €
Vides interpretācija Abavas senlejā
1-08/251/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 5 408.00 €
Tīra vide teiks PALDIES!
1-08/220/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 16 992.00 €
Samazini pārtikas atkritumus savā skolā
1-08/241/2017 Ekodizaina kompetences centrs
Piešķirt - 6 825.00 €
Iepazīsti un sargā!
1-08/246/2017 Ķoņu kalna dzīves skola
Noraidīt
Videi draudzīgu biroju iesaiste nolietotu mobilo telefonu vākšanas organizēšanā
1-08/235/2017 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
Vides izglītības materiāla izstrāde pirmsskolai un sākumskolai darbam uz gaismas galdiem par atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu
1-08/234/2017 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
Videi nedraudzīga iepakojuma mazināšanas kampaņa Tiešās pirkšanas tīklā
1-08/238/2017 Zemes draugi
Noraidīt
No pilsētas uz laukiem – ceļvedis patēriņa samazināšanai
1-08/244/2017 Latvijas permakultūras biedrība
Noraidīt
Vide ap mums
1-08/219/2017 Latvijas zinātnes centru apvienība
Noraidīt
Iedvesma ilgtspējai
1-08/239/2017 Aspāzija
Noraidīt
Cikla “Es. Mēs. Dabā un pasaulē” bērnu mācību nometne “Zaļās nākotnes ideju tirgus”
1-08/248/2017 Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrība
Noraidīt
Būvniecības nozarē nodarbināto speciālistu izglītošana vides jautājumos
1-08/240/2017 Latvijas Dzīvnieku un vides aizsardzības centrs
Noraidīt
Zaļi domājam, droši dzīvojam
1-08/211/2017 Taurenītis 3
Noraidīt
Zaļā Kuldīgas iela
1-08/242/2017 Aleju Aizsardzība (AA)
Noraidīt
Kristiešu eko-atgriešanās pie videi draudzīga dzīvesveida
1-08/222/2017 Caritas Latvija
Noraidīt
Gauja - mūsu kopējais lepnums. Esi atbildīgs!
1-08/214/2017 Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Noraidīt
Videi draudzīgs viedokļu līderis
1-08/250/2017 Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonds
Noraidīt
4. Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
"Zaļā sertifikāta" aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2017. gadā
1-08/1/2017 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 7 625.00 €
5. Dažādi
Par Augstākās tiesas 12.04.2017. vēstuli Nr.SK-1001/2017; A420354515 “Paziņojums par kasācijas sūdzības pieņemšanu”
Pieņemt zināšanai
Vadlīnijas iepirkumu veikšanai Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu ietvaros
Pieņemt zināšanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.