Iepazīsti un sargā!

Reģ Nr. 1-08/246/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir mācot ieraudzīt pļavas, meža un ūdeņiem, dzīvās dabas formu - kukaiņu daudzveidību, ļaut bērniem iepazīt un saudzēt vidi, izturēties ar atbildību pret dabu, kā arī mācīt citiem par dabas saudzēšanu un ieguldījumu vides attīstībai. Nometnes laikā bērniem tiks nodrošinātas ne tikai izzinošas nodarbības, bet arī sportiskas aktivitātes, radoši uzdevumi un atpūta brīvā dabā, lai pēc iespējas atraktīvāk ļautu bērniem iepazīt dabu. Nometnē interesantā veidā bērni iepazīs dažādas dabas norises, mācīsies uzvedību dažādās situācijās, iepazīs vides daudzveidīgumu.

Projekta uzdevumi

Lai veiksmīgi īstenotu projektu, tiek izvirzīti šādi projekta uzdevumi: 1. Saskaņot nometni visās nepieciešamajās iestādēs un institūcijās; 2. Atlasīt 35 nometņu dalībniekus vecuma grupā no 9-12 gadiem, kuri 2016./2017.gadā piedalījušies vismaz vienā ārpus klases nodarbībā; 3. izstrādāt detalizēti nometnē paredzētās aktivitātes; 4. noorganizēt 5 dienu garu vides izglītības nometni, kurā tiktu veicināta bērnu interese par vides izglītību; 5. sagatavot projekta pašnovērtējuma ziņojumu; 6. nodrošināt projekta publicitātes pasākumus, lai informētu sabiedrību par projekta aktivitātēm.

Projekta rezultāti

1. saņemtas nepieciešamās atļaujas nometnes organizēšanai; 2. noorganizēta 1 bērnu diennakts nometne 5 dienu garumā, veicinot ilgtermiņa ieguldījumu vides izglītībā specializētai mērķauditorijai – bērniem; 3. organizējot nometni, dota iespēju piedalīties vides nometnē 35 bērniem, tādā veidā veicinot bioloģiskās daudzveidības apzināšanos un apkārtējās vides sakopšanu, saudzēšanu; 4. izstrādāts 1 pašnovērtējuma ziņojums, kas veicina ilgtermiņa ieguldījumu turamāko biedrības vides izglītības aktivitāšu organizēšanā; 5. veikta 1 pēc projekta publikācija Naukšēnu novada pašvaldības mājas lapā un 1 pēc projekta publikācija Naukšēnu novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Naukšēnu Novada Vēsti”, tādā veidā veicinot sabiedrības informēšanu par bioloģiskās daudzveidības apzināšanu un aprites ekonomiskas veicināšanu

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.09.2017
Īstenotājs Ķoņu kalna dzīves skola
Valmieras raj., Ķoņu pag., "Ausekļi", LV-4247
Projekta kopējās izmaksas 9 049.73 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 049.73 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.