• Sākums >
  • Rūjas posma Ķoņu dzirnavas – Naukšēni atgriešana dabas tūrisma apritē veicot upes tīrīšanu un straujteču atjaunošanu

Rūjas posma Ķoņu dzirnavas – Naukšēni atgriešana dabas tūrisma apritē veicot upes tīrīšanu un straujteču atjaunošanu

Reģ Nr. 1-08/247/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis: Veikt īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ”Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts” (ainavu aizsardzības zona) ainavu ekoloģiskajā plānojumā paredzētus darbus - Rūjas gultnes attīrīšanu no koku aizgāzumiem 12 km garumā un straujteču attīrīšanu, padarot upi piemērotu dabas tūrismam – laivošanai. Ilgtermiņa mērķis: Mērķtiecīgi veidot vizuāli un ekoloģiski augstvērtīgu Rūjas krasta zonas ainavu, veicinot Rūjas straujteču dzīvotņu atjaunošanos un nodrošinot pastāvīga dabas tūrisma maršruta Rūjas vidusteces posmā iekļaušanu Naukšēnu un Rūjienas novadu tūrisma piedāvājumā.

Projekta uzdevumi

Lai risinātu Rūjas upes posmiem katastrofālu pielūžņojuma problēmu un aktivizētu izzinošu Ziemeļvidzemes apceļošanu Projekts paredz sekojošo: 1. veikt detālu krastu apsekošanu un izstrādāt darbu plānu prioritāri attīrāmajiem upes iecirkņiem, samērojot veicamo darbu apjomu ar pieejamajiem resursiem un finansējumu; 2. veikt pretendentu atlasi (cenu aptaujas, iepirkums) un līgumu slēgšanu ar galveno darbu veicējiem; 3. organizēt 2 talkas iesaistot vietējos iedzīvotājus, novadu vadību un skolu jaunatni; 4. atspoguļot projekta gaitu novadu un reģiona presē. 5. uzstādīt 2 atpūtas vietās pie upes stendus ar lielformāta (A0) plakātiem par veikto projektu, finansētājiem un teritorijas dabas vērtībām. 6. organizēt projekta prezentācijas pasākumu – plaši pārstāvētu laivu braucienu pa attīrīto un sakārtoto Rūjas posmu.

Projekta rezultāti

Pēc projekta īstenošanas tiks sasniegti šādi darba rezultāti: 1. iztīrot Rūjas upi 12 km garumā, tiks nodrošināta laivošanas iespēja no Ķoņu dzirnavām līdz Imantas dzirnavām (17 km), tādā veidā veicinot dabas un aktīvā tūrisma pieejamību Naukšēnu un Rūjienas novadā; 2. iztīrot Rūjas upi 12 km garumā, tiks palielināta bioloģiskā daudzveidība Rūjas upē un atjaunotu Rūjas straujteces; 3. uzstādīti 2 lielformāta informatīvie stendi, kas informēs iedzīvotājus, tūristus, makšķerniekus par Rūju, tās teritorijā esošajām bioloģiskajām vērtībām; 4. noorganizēts 1 laivu brauciens pa attīrīto Rūjas upi, kurā piedalījušies Naukšēnu novada iedzīvotāji; 5. noorganizētas 2 iedzīvotāju talkas, kurās iesaistījušies novada iedzīvotāji, pašvaldības pārstāvji un skolēni. 6. izveidotas vismaz 5 projekta publikācijas saskaņā ar publicitātes plānu.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2018
Īstenotājs Ziemeļvidzemes ģeoparks
Naukšēnu pag., "Jēči", LV-4244
Projekta kopējās izmaksas 18 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 050.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 050.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.