• Sākums >
  • Cikla “Es. Mēs. Dabā un pasaulē” bērnu mācību nometne “Zaļās nākotnes ideju tirgus”

Cikla “Es. Mēs. Dabā un pasaulē” bērnu mācību nometne “Zaļās nākotnes ideju tirgus”

Reģ Nr. 1-08/248/2017

Projekta mērķis

1.Īstenot Cikla “Es. Mēs. Dabā un pasaulē” bērnu mācību nometni “Zaļās nākotnes ideju tirgus” skolas vecuma bērniem, aktualizējot Latvijas dabas bioloģisko daudzveidību kontekstā ar ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. 2.Veicināt skolas vecuma bērnos dabas, sabiedrības procesu un likumsakarību izzināšanā balstītas kompetences, kritisko domāšanu un savas nostājas formulēšanu, iedzīvotāju saimnieciskās darbības kontekstā. 3.Veidot bērnos skaidru kognitīvo saiti: vides bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīga izmantošana – pamatā tikai rekreācijas, izglītošanās nolūkam, savukārt, ekonomiskajām aktivitātēm primāri jābalstās uz iz/nolietoto patēriņa preču un to iepakojumu atkārtotu pārstrādi neatjaunojamo derīgo izrakteņu izmantošanas vajadzības mazināšanai, 4. Nodrošināt skolēnu aktīvu, intelektuālās darbībās balstītu atpūtu draudzīgā un drošā vidē, lietderīgi pavadot laiku ar saviem vienaudžiem un pedagogiem.

Projekta uzdevumi

Lai veicinātu 89 Liepājas pilsētas skolas vecuma bērnu uz nākotni orientētus paradumus, pārliecību un pamatnostādnes dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā aprites ekonomikas kontekstā, projektā – ” bērnu mācību nometne “Zaļās nākotnes ideju tirgus” ir paredzēti sekojoši uzdevumi: 1. Veidot kompetences skolas vecuma bērniem dabas bioloģiskās daudzveidības jomā un sniegt informāciju par vides aizsardzības problemātiku iespējami dažādos objektos - Liepājas pilsētā, Baltijas jūras piekrastē, Līgatnes dabas takā (Sadarbība ar Līgatnes tūrisma centru), Līgatnes papīrfabrikā (Sadarbība ar Līgatnes tūrisma centru), Vienkoča parkā,Valmieras SIA VLT, Vijciema čiekuru kaltē, Getliņi EKO un Nordic Plast Jelgavā, tādējādi paplašinot viņu redzesloku; 2. Piedāvāt reālos otrreizējās pārstrādes/izmantošanas procesos un praksē balstītas izzinoša rakstura aktivitātes savu spēju, t. sk. radošuma rosināšanai dabas resursu ilgtspējīgas un materiālu atkārtotas izmantošanas kontekstā – prast pašam izdomāt iespējami videi draudzīgākos risinājumus; 3. Mācīšanās aktivitātes strukturēt nepārprotamas kognitīvās saites veidošanai 4. Mācību nodarbību laikā rast iespēju bērniem tikties ar vides pētniecības, apsaimniekošanas lietpratējiem, tādējādi gūstot informāciju un viedokļus no pirmavotiem, atbildīgu attieksmju veidošanas nolūkā – kompetentas personības paraugs; 5. Izglītot bērna ģimeni iesaistot Zaļās nākotnes ideju tirgū prezentējamās idejas produkta, procesa izstrādāšanā 6. Rosināt attīstīt ar atbildīgu dzīvesveida tematiku saistītu bērnu radošo pašizpausmi kultūras, zinātnes un mākslas jomās; 7. Uzdevumus iespēju robežās veikt tikai āra nodarbībās – mēs arī esam daba! 8. Veicamās aktivitātes sasaistīt ar reāliem procesiem un to izzināšanu – darām tikai īstas lietas; 9. Paralēli īstenot daudzpusīgas satura integrētas - sports un mākslinieciskās jaunrades aktīvās atpūtas nodarbības.

Projekta rezultāti

1. 89 skolas vecuma bērni būs vairojuši kompetenci dabas bioloģiskās daudzveidības jomā un iepazinušies ar informāciju par vides aizsardzības problemātiku iespējami dažādos objektos 2. 89 skolas vecuma bērni būs vairojuši kompetenci reālos materiālu atkārtotas pārstrādes procesos un praksē balstītas izzinoša rakstura aktivitātes savu spēju, t. sk. radošuma rosināšanai dabas resursu ilgtspējīgas un materiālu atkārtotas izmantošanas kontekstā 3. 133 iepriekšminēto skolēnu vecāki būs iepazinušies mācību nometnes ietvaros aktualizēto problemātiku un tās risinājumiem kopīgi ar bērniem gatavojot prezentāciju par aprites ekonomikas produkta prototipu/ procesu/pieeju “Zaļās nākotnes ideju tirgus” 4. 89 skolas vecuma bērni izveidojot un “Zaļās nākotnes ideju tirgū” prezentējot produktu/ biznesa ideju/ inovatīvu procesu u.c. būs ieguvuši kompetenci kādā no aprites ekonomikas nozarēm 5. 222 dalībnieki būs piedalījušies “Zaļās nākotnes ideju tirgū”

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2017
Īstenotājs Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrība
Liepāja, O.Kalpaka iela 96, LV-3405
Projekta kopējās izmaksas 12 290.89 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 961.40 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.