• Sākums >
  • Videi draudzīgu biroju iesaiste nolietotu mobilo telefonu vākšanas organizēšanā

Videi draudzīgu biroju iesaiste nolietotu mobilo telefonu vākšanas organizēšanā

Reģ Nr. 1-08/235/2017

Projekta mērķis

Ilgtermiņa mērķis: Veidot un ilgtermiņā nostiprināt biroju darbinieku izpratni par pareizu rīcību ar nolietotiem mobilajiem tālruņiem, veicinot lielāku pārstrādei nogādāto nolietoto mobilo tālruņu īpatsvaru valstī. Īstermiņa mērķis: Ar radošu pieeju apzināt Latvijas videi draudzīgākos birojus, izglītot biroja darbiniekus pareizā rīcībā ar nolietotām elektroiekārtām un praktiski iesaistīt otrreizējo izejvielu dalītā vākšanā, sekmējot zināšanu un rīcības pārnesi sabiedrībā.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt vērtēšanas kritērijus, pēc kuriem tiek atlasīti 50 Latvijas videi draudzīgie biroji; 2. Izsludināt dalībnieku pieteikšanos sacensībām – izstrādāt vizuālos informatīvos materiālus, izplatīt informāciju interneta vidē, sociālajos tīklos, veidot tematisku ēteru radio; 3. Veikt cenu aptauju otrreizēji pārstrādātu ekoloģisku kartona kastu izgatavošanai, kas tiks izmantotas sacensību ietvaros nolietotu mobilo telefonu savākšanai; 4. Uzrunāt Latvijas mācību iestādes, aicinot pieteikties radošajai mobilo telefonu kastu personalizēšanai lielā vides izglītības festivāla ietvaros – nepieciešams piesaistīt 50 klases vai skolēnu grupas, kur katra grupa personalizēs savu kasti; 5. Apzināt un uzrunāt potenciālos projekta atbalstītājus, kas vēlas iesaistīties tīrākas vides veicināšanā, ziedojot savas darbības pārpalikumus – otrreizējās izejvielas, atgriezumus, izlietotos un vairs nevajadzīgos materiālus atkārtotai izmantošanai, lai ar tiem personalizētu mobilo telefonu savākšanas kastes; 6. Savākt nepieciešamo otrreizējo materiālu daudzumu, kas būtu pietiekošs kastu personalizēšanai, kā arī iegādāties nepieciešamos palīgmateriālus un darbarīkus, kas nepieciešami kastu personalizēšanai; 7. Noorganizēt mobilo telefonu savākšanas kastu personalizēšanas pasākumu, nodrošinot 50 skolēnu grupām nepieciešamos resursus, vietu, aprīkojumu un personālu, lai viņi varētu radoši personalizēt sacensību vajadzībām izmantojamās kastes; 8. Izvērtēt visus iesniegtos sacensību dalībnieku pieteikumus, izvēloties 50 videi draudzīgākos birojus, kas tālāk tiks aicināti piedalīties sacensībās; 9. Noorganizēt atlasītajiem sacensību dalībniekiem izglītojošu pasākumu, kura laikā ar ekspertu vieslekcijām, paraugdemonstrējumiem un eksperimentiem tiktu sniegta informācija par nolietotu mobilo telefonu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, telefonos esošo resursu vērtību un atkārtotas pielietošanas iespējām, datu drošību, pareizu rīcību ar nolietotiem telefoniem, atkritumu šķirošanu u.c. saistītām tēmām. Pasākuma laikā dalībniekiem pasniegt mobilo telefonu savākšanas kastes, kas būs jāizvieto savā birojā; 10. Informēt un konsultēt sacensību dalībniekus par viņu uzdevumiem sacensību ietvaros, uzraudzīt godīgu sacensību noteikumu ievērošanu – gan mobilo telefonu vākšanu, gan foto/video stāsta izstrādi; 11. Nodrošināt sacensību laikā savākto mobilo telefonu izvešanu pārstrādei, uzskaitīt katra dalībnieka savākto mobilo telefonu apjomu; 12. Apkopot dalībnieku iesūtītos foto/video stāstus; 13. Izvērtēt iesniegtos foto/video stāstus, nosakot labāko foto/video stāstu autorus; 14. Apkopot savākto mobilo telefonu apjomus, nosakot sacensību uzvarētājus, kam izdevies savākt vislielāko mobilo telefonu apjomu; 15. Noorganizēt sacensību apbalvošanas pasākumu, kura ietvaros publiski tiek demonstrēti labākie foto/video stāsti, apbalvoti sacensību uzvarētāji gan pēc savāktā mobilo telefonu apjoma, gan atbilstoši oriģinālākajam foto/video stāstu saturam. Apbalvošanas pasākuma ietvaros tiek demonstrēts, ko iespējams izveidot no nolietotiem mobilajiem telefoniem, dalībnieki tiek aicināti piedalīties radošajos eksperimentos. Eksperti informē par sacensību rezultātu nozīmi no vides viedokļa. 16. Visas projekta realizācijas gaitā strādāt ar plašsaziņas līdzekļiem, informējot sabiedrību par projekta norisi, rezultātiem, iespēju iesaistīties utt.

Projekta rezultāti

1. Projekta rezultātā tiek savākts ievērojams nolietoto mobilo telefonu apjoms, kas tiek nogādāts pārstrādē. Provizoriski plānots savākt vismaz 250 kg nolietotu mobilo telefonu.; 2. Projekta norises laikā tiek nodrošinātas papildu 50 vietas, kur iespējams nodot pārstrādei nolietotu mobilo telefonu; 3. Projekta gaitā 50 Latvijas zaļi domājošu biroju darbinieki (vismaz 150 personas) tiek izglītotas vides jautājumos, skaidrojot nolietotu mobilo telefonu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, telefonos esošos resursus vērtību un atkārtotas pielietošanas iespējām, datu drošību, pareizu rīcību ar nolietotiem telefoniem, atkritumu šķirošanu u.c. saistītām tēmām – iegūtās zināšanas šie cilvēki varēs izmantot arī pēc projekta noslēguma; 4. Projekta rezultātā tiek izstrādāti 50 foto/video stāsti par oriģinālām idejām, kā iesaistīt sabiedrību nolietotu mobilo telefonu nodošanā pārstrādei, kas tiek publicēto projekta pieteicēja mājaslapā, ilgtermiņā pildot motivējoša sabiedrības vides izglītības materiāla funkciju.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 11.08.2017
Īstenotājs Latvijas Zaļā josta
Rīga, Mūkusalas 41b, LV-1004
Projekta kopējās izmaksas 11 839.59 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 216.09 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.