• Sākums >
  • Vides izglītības materiāla izstrāde pirmsskolai un sākumskolai darbam uz gaismas galdiem par atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu

Vides izglītības materiāla izstrāde pirmsskolai un sākumskolai darbam uz gaismas galdiem par atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu

Reģ Nr. 1-08/234/2017

Projekta mērķis

Ilgtermiņa: - Veicināt pirmsskolas un sākumskolas bērnu izpratni un iesaistīšanos atbildīgā atkritumu apsaimniekošanā, piedāvājot izmantot alternatīvu izglītības metodi kā atbildīgas atkritumu šķirošanas jautājumus apskatīt mūsdienīgā, bērnam saistošā veidā pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupās. Īstermiņa: - Iesaistot Latvijas pirmsskolas un sākumskolas pedagogus, viņu profesionālās zināšanas un pieredzi vides izglītības jomā, izstrādāt metodisko materiālu kopumu par efektīvu atkritumu apsaimniekošanas mācību uz gaismas galdiem bērniem vecumā no 2-11.gadem.

Projekta uzdevumi

1. Lai izstrādātais materiāls būtu vērtīgs, kvalitatīvs un atbilstošs pirmsskolas un sākumskolas mācību programmai, atlasīt 5 pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādes, aptverot dažādus segmentus (gan privātās izglītības iestādes, gan valsts un pašvaldību izglītības iestādes), kas ir ieinteresētas vides jautājumu padziļinātā apgūšanā. 2. Ar katru atlasīto iestādi izstrādāt darbības plānu uzdevuma veikšanai, vienojoties par darba izpildes termiņiem, tehnisko specifikāciju. 3. Organizēt atlasītajām iestādēm informatīvo vides izglītības semināru. Semināra ietvaros “Smilšu lampas” prezentēs gaismas galdus kā inovatīvu un bērniem ļoti saistošu mācību līdzekli un izskaidrojot tā daudzveidīgo un plašo pielietojumu pirmsskolās un sākumskolās. Savukārt biedrība “Latvijas Zaļā josta” informēs iesaistītās puses par vides jautājumiem un atkritumu šķirošanas iespējām ikdienā, liekot uzsvaru uz būtiskākajiem aspektiem, kas ir jāzina par pareizu atkritumu šķirošanu. 4. Nodrošinot projekta dalībniekiem nepieciešamo aprīkojumu, organizēt labvēlīgus apstākļus izmēģinājuma darbam ar gaismas galdiem izglītības iestādēs. 5. Atbilstoši iepriekš minētajam uzdevumam punktā numur divi, projekta izstrādes gaitā apmeklēt visas iesaistītās izglītības iestādes klātienē, piedaloties atvērtā nodarbībā, kur tiks prezentētas pedagogu izstrādātās idejas, rotaļnodarbības darbam uz gaismas galdiem par atbildīgu atkritumu šķirošanu. 6. Apkopot pedagogu izstrādātos priekšlikumus, rotaļnodarbības, idejas darbam uz gaismas galdiem. 7. Veikt vides izglītības metodiskā materiāla izveidi, balstoties uz projektā iesaistīto iestāžu izstrādātajām idejām, kas būs kā labs palīgs un iedvesmas avots pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, kā atbildīgas atkritumu šķirošanas jautājumus bērniem mācīt interesantā, bērniem saistošā veidā. Materiāla izveide sevī ietver: apkopoto materiālu vienota stila izveidi, teksta redaktora un korektora darbu, maketēšanas darbus, fotogrāfiju un bilžu atlasīšanu un saskaņošanu, zīmējumu mākslinieka piesaisti, nepieciešamo darba lapu materiālu izstrādi. 8. Izstrādāt metodisko materiālu gan elektroniskā versijā, gan izdrukāt un iesiet papīra formātā, izmantojot dabai draudzīgu otrreizēji pārstrādātu papīru. Plānotā vides izglītības materiāla drukātās versijas tirāža 2000 gab. 9. Ievietot elektronisko metodiskā materiāla versiju mājaslapas www.zalajosta.lv īpaši projektam veidotā sadaļā ērtai un interesentiem brīvi pieejamai bezmaksas lejupielādei. 10. Organizēt publisku vides izglītības materiāla prezentācijas pasākumu plašākai auditorijai, piesaistot visas iesaistītās iestādes, prezentējot jauno izstrādāto vides izglītības materiālu darbam uz gaismas galdiem par atbildīgu atkritumu šķirošanu. 11. Informēt Latvijas pirmsskolas un sākumskolas par jauno izstrādāto vides izglītības metodisko materiālu jeb palīgu pedagogiem, kas dos idejas, kā atbildīgas atkritumu šķirošanas jautājumus bērniem mācīt interesantā, netradicionālā, bet bērnam saistošā veidā. 12. Bez maksas izplatīt drukāto metodisko materiālu pirmskolās un sākumskolās.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts unikāls vides izglītības materiāls atbildīgas atkritumu apsaimniekošanas apgūšanai pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Izstrādātais materiāls būs labs palīgs pedagogiem, kā atkritumu šķirošanas jautājumus mācīt bērniem interesantā, netradicionālā un bērnam saistošā veidā. 2. 2000 gab. tirāžā izdots bezmaksas vides izglītības metodiskais materiāls atbildīgas atkritumu apsaimniekošanas mācībai darbam uz gaismas galdiem. Materiāls iespiests uz pārstrādāta papīra, uzsverot un popularizējot atkritumu šķirošanas nozīmi uzskatāmā veidā. 3. Izstrādāta vides izglītības materiāla elektroniskā formāta versija, papildināta ar pielikumiem un darba lapām, kas ir brīvi pieejama lejupielādei internetā tālākai izmantošanai mācību procesā. 4. Iesaistīto izglītības iestāžu audzēkņi, piedaloties izglītības materiāla izstrādes procesā, tiek informēti, apmācīti par atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu. 5. Organizēts publisks vides izglītības pasākums, kura apmeklētāji (gan vides jomas pedagogi, gan bērnu vecāki un interesenti no malas) tiek informēti, apmācīti par atbildīgas atkritumu šķirošanas apguvi uz gaismas galdiem. 6. Pirmskolām un sākumskolām izsūtīta un pēc projekta noslēguma brīvi pieejama informācija par izstrādāto vides izglītības materiālu, kuru ir iespējams bez maksas lejupielādēt un izdrukāt darbam ar gaismas galdiem mācību iestādēs.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2017
Īstenotājs Latvijas Zaļā josta
Rīga, Mūkusalas 41b, LV-1004
Projekta kopējās izmaksas 9 904.25 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 111.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.