• Sākums >
  • Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā

Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā

Reģ Nr. 1-08/232/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Iesaistīt un informēt Grobiņas novada iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas iespējām publiski pieejamos šķirošanas punktos Grobiņas novadā. Papildus izglītot iedzīvotājus par aktualitātēm vides jomā, dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību. Ilgtermiņa: Aktualizēt atkritumu šķirošanas nozīmi un veicināt vietējo iedzīvotāju aktivitāti šajā jomā.

Projekta uzdevumi

1. Izgatavot un uzstādīt informatīvus stendus atkritumu šķirošanas punktos Grobiņas pilsētā un novadā; 2.Sagatavot video īsfilmu, kas kalpotu kā informatīvs materiāls par atkritumu šķirošanas nozīmi un vides aizsardzību; 3.Organizēt un realizēt lekciju kursu Grobiņas novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem un citiem ieinteresētajiem iedzīvotājiem par vides tehnoloģijām, dabas resursu efektīvu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību un atkritumu šķirošanu; 4.Organizēt un realizēt ekskursijas uz Grobiņas novada atkritumu poligonu SIA „Liepājas RAS” sākumskolu un pamatskolu audzēkņiem; 5.Izveidot informatīvi izglītojošu pasākumu, kas veicinātu vides aktualitāšu izzināšanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, atkritumu šķirošanu un aktīvu dzīvesveidu.

Projekta rezultāti

1. Izgatavoti un uzstādīti 12 informatīvi stendi par atkritumu šķirošanu. 2.Izveidots viens video materiāls, kas vizuāli vienkāršotā veidā parāda atkritumu šķirošanas nozīmi un vides aizsardzības problēmas un risinājumus. Video materiāls tiek sasaistīts ar izveidotajiem informatīvajiem stendiem (izmantojot QR kodu); 3.Noorganizēta 1 lekcija ~ 150 cilvēku auditorija, un noorganizētas 6 D.Medouza imitācijas spēles "Zveja" par atjaunojamo resursu apsaimniekošanu (vienas spēles ietvaros piedalās ~ 15 personas); 4.Noorganizētas ~ 30 ekskursijas uz Grobiņas novada atkritumu poligonu SIA „Liepājas RAS”; 5. Izveidots 1 informatīvi izglītojošs pasākums, kas kalpo arī kā kopējās programmas noslēguma pasākums, kura ietvaros novada iedzīvotāji un citas iesaistītās personas var apmainīties ar iegūto informāciju piedaloties kādos citos projekta ietvaros organizētajos pasākumos.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2017
Īstenotājs Grobiņas novada dome
Grobiņa, Lielā iela 76, LV-3430
Projekta kopējās izmaksas 10 594.42 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 945.82 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 346.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.