• Sākums >
  • Bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Popē 1.etaps

Bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Popē 1.etaps

Reģ Nr. 1-08/212/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Popes muižas alejā un Popes muižas parkā, veicot šo objektu izpēti un sakopjot kokus, kuri apdraud sabiedrības drošību, tādejādi nodrošinot ainavas un aizsargājamo dabas vērtību saglabāšanu. Vietējās kopienas iesaistīšana šo objektu sakopšanā un izpratnes radīšana par saudzējamām ainavas un dabas vērtībām. Ilgtermiņa: Pievērst sabiedrības uzmanību un iesaistīt to bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – „Popes muižas aleja” un dižkoku, kā arī īpaši aizsargājamo bezmugurkaulnieku un ķērpju sugu dzīvotņu saglabāšana. Ieviest labu koku apsaimniekošanas praksi.

Projekta uzdevumi

1. Veikt teritorijas izpēti; 2. Izstrādāt teritorijas apsaimniekošanas pasākumu sarakstu; 3. Veikt bīstamāko koku sakopšanu; 4. Iesaistīt sabiedrību teritorijas sakopšanā un izpētē; 5. Sniegt sabiedrībai informāciju par dabas vērtībām un to saglabāšanu apdzīvotās vietās.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts Popes muižas parka apsaimniekošanas plāns; 2. Veikta Popes muižas alejas koku stāvokļa inventarizācija; 3. Veikta 30 bīstamāko koku sakopšana; 4. Organizēta viena lekcija/ekskursija ar dendrologu/arboristu un ainavu arhitekta dalību; 5. Sagatavotas informācijas planšetes: 1) par Popes muižas parku; 2) par Popes muižas aleju; 6. Organizētas divas Popes muižas parka sakopšanas talkas.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2018
Īstenotājs Popes muiža
Ventspils nov., „Meždārzi”-1, Pope, LV-3614
Projekta kopējās izmaksas 11 690.98 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 790.98 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.