• Sākums >
  • Ainavas un kultūrvēstures saglabāšana Abavas senlejā

Ainavas un kultūrvēstures saglabāšana Abavas senlejā

Reģ Nr. 1-08/253/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Renovēt vēsturisko ceļu, kas ved caur aleju, un atjaunot stāvlaukumu pie Mācītājmuižas. Ilgtermiņa: Nodrošināt iespējas piebraukt un pieiet valsts nozīmes arhitektūras piemineklim, kuru ieskauj vērtīgi dabas parkam “Abavas senleja” raksturīgi biotopi un dabas taka caur mikroliegumu uz Vecajiem Ozolājiem Abavas upes krastā. Nodrošināt biotopu aizsardzību, veidojot dabai un cilvēkiem draudzīgu vidi izziņas un rekreācijas pasākumiem.

Projekta uzdevumi

1. Alejas ceļa un stāvlaukuma renovācija. 2. Noorganizēt trīs teritorijas sakopšanas pasākumus iesaistot sabiedrību.

Projekta rezultāti

1. Izveidots stāvlaukums 110 kv.m, ar salizturīgu smilts slāni un betona apmalītēm, atjaunots grants segums 540 kv.m platībā uz brauktuves alejā, izveidots zālājs ap stāvlaukumu 44kv.m. (pieņemšanas- nodošanas akts, fotogrāfijas) 2. Notikuši trīs teritorijas sakopšanas pasākumi, kuros piedalījušies vismaz 50 dalībnieki. (Dalībnieku saraksts, fotogrāfijas). Rezultātā nopļauta zāle gar ceļu, novākti sausie un bīstamie zari, attīrīta bioloģiski vērtīgo zālāju teritorija no vidi degradējošām, padomju laika konstrukcijām.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 16 800.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 600.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.