• Sākums >
  • "Zaļā sertifikāta" aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2017. gadā

"Zaļā sertifikāta" aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2017. gadā

Reģ Nr. 1-08/1/2017

Projekta mērķis

Veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu un izplatīšanu lauku tūrismā.

Projekta uzdevumi

1. Piesaistīt ekspertus ZS kritēriju izstrādei; 2.Paplašināt ZS piešķiršanas ekspertu komisiju, iekļaujot tajā jaunus pārstāvjus; 3.Organizēt ZS saistīto nozaru ekspertu diskusijas formāta pasākumu izstrādāto kritēriju pieņemšanai; 4. Organizēt 1 kopēju ZS komisijas braucienu uz kādu no reģioniem saimniecību pārbaudei un kritēriju diskusijai; 5.Publiskot apkopotus diskusiju rezultātus, jaunos kritērijus pēc to apstiprināšanas ZS komisijā; 6. Izsludināt pieteikšanos uz zaļo sertifikātu un informēt potenciālos pretendentus par jaunajiem kritērijiem; 7. Apsekot ~ 27 esošos (nepieciešams atkārtots audits) un ~ 10 jaunos ZS pretendentus; 8. Izstrādāt apsekoto saimniecību informāciju par videi draudzīgas saimniekošanas tūrisma aspektiem un izvietot mājas lapas: www.celotajs.lv datubāzē; 9. Organizēt ZS pasniegšanu (pasākumā piedalās ap 70 dalībniekiem), informējot masu medijus un sabiedrību

Projekta rezultāti

1.Piesaistīti ~ 2-3 vides organizāciju eksperti ZS kritēriju izstrādei mazo ražojošo lauku saimniecībām; 2.Noorganizēta ZS komisijas, vides organizāciju ekspertu un ministrijas pārstāvju diskusija ZS kritēriju mazo ražojošo lauku saimniecību apstiprināšanai; 3.Noorganizēts 1 kopīgs ekspertu brauciens saimniecību auditam, jauno kritēriju pārbaudei; 4.Apsekotas ~ 27 +10 saimniecības, izvērtētas atbilstoši ZS nolikumiem, izveidoti tūrisma apraksti. Kritērijiem atbilstošo pretendentu dati iesniegti ZS komisijai lēmumam par ZS sertifikāta piešķiršanu; 5.Pieņemti lēmumi par jaunu ZS piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu; 6. Noorganizēts ZS pasniegšanas pasākums ~70 dalībniekiem Kopumā projekta rezultātā, atbilstoši projekta mērķim, caur zaļā sertifikāta darbību pieaugs sabiedrības vides apziņa un izpratne par dabas saudzēšanu, veicot uzņēmējdarbību, kas izmanto dabas resursus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.12.2017
Īstenotājs Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Ogres raj., "Puķkalniņi", Ķegums, Ogres raj., LV-5020
Projekta kopējās izmaksas 10 190.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 625.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 625.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.