• Sākums >
  • Vides stāvokļa uzlabošanas un saglabāšanas pasākumi Kokneses parkā

Vides stāvokļa uzlabošanas un saglabāšanas pasākumi Kokneses parkā

Reģ Nr. 1-08/217/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt vides stāvokļa uzlabošanas pasākumus Kokneses parkā, pasargāt dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” pieguļošajā teritorijā esošās ūdenstilpnes no aizaugšanas un ūdens ziedēšanas, vienlaicīgi uzlabojot teritorijas vizuālo izskatu, palielinot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sekmējot vietas sakoptību. Ilgtermiņa: sekmēt ilgtspējīgas vides saglabāšanu nākošajām paaudzēm, veicinot sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā, un nodrošinot pieejamību ekoloģiski tīrai, drošai, aizsargātai videi novada kopējās attīstības veicināšanai.

Projekta uzdevumi

Projekta galvenā aktivitāte ir vides stāvokļa uzlabošana - dīķu tīrīšana Kokneses parkā. Kopumā paredzēts iztīrīt trīs dīķus. Pirmie divi dīķi ir samērā nelieli – 0,12 ha un 0,11 ha platībā. Pie tiem ir apgrūtināta piekļuve, jo to krasti ir labiekārtoti - izveidots bruģēts gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums, soli un atkritumu urnas. Turklāt pirmo divu dīķu krasti ir samērā šauri. Rezultātā šo dīķu dūņas plānots pārsūknēt uz trešo dīķi, kurš ir lielāks un pie kura piekļuve nav tik ļoti apgrūtināta. Trešā, izmēros lielākā dīķa – 0,47 ha krastos, būs iespējams dūņas iesūknēt autotransportā un nogādāt atbērtnes vietā. Lai īstenotu plānotās aktivitātes, ir paredzēti šādi uzdevumi: 1. Tehniskā projekta izstrāde dīķu tīrīšanas darbiem (pirms projekta iesniegšanas) 2. Iepirkuma procedūras organizēšana dīķu gultnes tīrīšanas darbiem (pirms projekta iesniegšanas) 3. Cenu aptauja būvuzraudzībai (š.g. aprīļa beigās); 4. Tirgus izpēte informatīvā stenda uzstādīšana publicitātes vajadzībām (pirms projekta iesniegšanas); 5. Līgumu slēgšana par būvuzraudzību un par dīķu tīrīšanas veikšanu; 6. Dīķu tīrīšana (maija mēnesī pirmā un otrā dīķa dūņu pārsūknēšana uz trešo dīķi, dūņu izrakšana un pārvešana uz trešo dīķi, meniķa remonts, septembra mēnesī dūņu stumšana ar buldozeru un iekraušana autotransportā, dūņu transportēšana līdz viena kilometra attālumam); 7. Sabiedrības iesaiste stādījumu ierīkošanā Kokneses parkā 2017.gada 30.jūnijā; 8. AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk - LVM) aktivitāšu telts Kokneses novada svētku ietvaros 2017.gada 1.jūlijā – dažādu dzīvnieku koka pužļu salikšana; dabas spēles dabā – lielais “Riču – račs” par Kalsnavas arborētuma tematiku, ar kokiem un dabu saistīts domino, atraktīvu uzdevumu risināšana saistībā ar dabu, aktivitātes ar dažādu koku sugu čiekuriem; 9. Iedzīvotāju aptaujas veikšana; 10. Publicitātes pasākumi vietējā avīzē „Kokneses Novada Vēstis” un novada mājaslapā www.koknese.lv. 11. Informatīvā stenda uzstādīšana projekta īstenošanas vietā atbilstoši normatīvajiem aktiem par ES fondu projektu publicitātes prasībām un LVAF publicitātes vadlīnijām.

Projekta rezultāti

1. Veikta trīs parka dīķu tīrīšana – 940 m2 platībā; 2. Meniķa remonts dīķī Nr. 2 – 1 gab.; 3. Īstenoti pasākumi sabiedrības iesaistei vides sakopšanai un vides izglītībai Kokneses novada svētku ietvaros – 2 pasākumi; 4. Preses relīzes par projektu pašvaldības informācijas kanālos – 6 publikācijas.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2017
Īstenotājs Kokneses novada dome
Koknese, Kokneses pag, Melioratoru iela 1, LV-5113
Projekta kopējās izmaksas 23 464.11 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 598.08 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.