Iedvesma ilgtspējai

Reģ Nr. 1-08/239/2017

Projekta mērķis

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt sociāli mazaizsargāto grupu vides apziņu aprites ekonomikas veicināšanai. Projekta īstermiņa mērķis ir ar daudzpusīgām aktivitātēm ir tā ietvaros sniegt zināšanas, padomus un papildus informāciju, lai projekta mērķa grupa uzskatāmi saprastu aprites ekonomikas būtību, t.sk., par izmantoto lietu un atkritumu apsaimniekošanu un atkārtotu izmantošanu, kā arī videi draudzīgu dzīvesveidu.

Projekta uzdevumi

1. Izmantot vides pārvaldības cikla pieeju interaktīvo nodarbību izveidē; 2. Iedvesmot atkārtoti izmantot jeb “piešķirt jaunu dzīvību” vecajām, jau nokalpojušajām lietām, veidojot aktivitāšu ciklu par izmantoto lietu un atkritumu apsaimniekošanu un atkārtotu izmantošanu, kā arī videi draudzīgu dzīvesveidu; 3. Veikt praktiskus demonstrējumus un iesaistes pasākumus.

Projekta rezultāti

1.Intreraktīva nodarbība problēmu apzināšanai mūsu izvirzītajai mērķauditorijai- ideju ģenerēšanas seminārs. 2. Orientēšanās spēle pilsētas uzkopšanai; 3. Uztura speciālista nodarbība un meistarklase, akcentējot produktu vērtības iespējami ilgākas saglabāšanas un uzturēšanas un vienlaicīgi atlikumu samazināšanās jautājumus; 4. Mīļu, bet tomēr novecojušas lietu- apģērbus, dekorus, mēbeles atdzīvināšana; Iespēja neatvadīties no savām vecajām tik mīļajām lietām, apģērbiem, mēbelēm, bet gan atdzīvināt tās, veicināta vēlme radoši izpausties, izveidot ko jauni un tālāk publicēt sociālajos tīklos un attiecīgi tālāk mudināt citiem rīkoties tā pat. 5. Kopā ar speciālistiem izveidosim jaunu, mūsdienīgu video filmiņu par pareizu vides kopšanu, kuru tālāk popularizēsim starp bērniem, jauniešiem skolās.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2017
Īstenotājs Aspāzija
Ogre, Apses iela 4, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 6 945.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 945.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.