• Sākums >
  • Samazini pārtikas atkritumus savā skolā

Samazini pārtikas atkritumus savā skolā

Reģ Nr. 1-08/241/2017

Projekta mērķis

Projekta ilgtermiņa mērķis ir samazināt ēdināšanas pakalpojumu atkritumus un veicināt to pārstrādi. Īstermiņa mērķis ir pievērst mācību iestāžu (skolu un bērnudārzu) un pašvaldību uzmanību pārtikas atkritumu problēmai un iespējamiem risinājumiem ar labas skolu pārvaldības un zaļā publiskā iepirkuma palīdzību, kas ļautu skolām ievērojami samazināt pārtikas un iepakojuma atkritumu daudzumu un nodrošinot to pārstrādi, šķirojot un nododot atkritumu apsaimniekotājam. Ilgtermiņā samazinās izmestās pārtikas un nepārstrādājamā iepakojuma apjomi, ieguvumi būs arī no tā, ka projekts veidos izpratni par aprites ekonomikas pamatprincipiem, šajā gadījumā, sistemātiski analizējot ēdināšanas pakalpojumu dzīves ciklu, un meklējot risinājumus, sākot ar atkritumu rašanās novēršanu, šķirošanu, otrreizējo pārstrādi.

Projekta uzdevumi

1. Izpētīt esošo Ekoskolu pieredzi (sadarbībā ar Vides izglītības fondu), kā arī risinājumus citās valstīs. 2. Detalizētāk izpētīt PII “Annele” un Ropažu pašvaldības pieredzi. 3. Izstrādāt vadlīnijas mācību iestādēm pārtikas un tās iepakojuma atkritumu apsaimniekošanai, sākot ar to samazināšanu un otrreizējās pārstrādes veicināšanu. 4. Izpētīt esošos zaļo publisko iepirkumu konkursus pārtikas produktiem un ēdinātājiem mācību iestādēs attiecībā uz labu pārtikas un iepakojuma atkritumu pārvaldību. 5. Izstrādāt vadlīnijas un aprakstīt labos piemērus zaļajam publiskajam iepirkumam skolu ēdinātājiem un pārtikai, tostarp, uzsākot iesaistīto pušu dialogu (pašvaldības, ēdinātāji, pārtikas piegādātāji, skolas) un kopīgi meklējot labākās iespējas. 6. Iepazīstināt mērķagupu (mācību iestādes) un pāsvaldības ar vadlīnijām, iedrošinot to izmantošanu, izmanojot jau esošus regulāros pasākumus.

Projekta rezultāti

1. Vadlīnijas mācību iestādēm “Samazini pārtikas atkritumus savā skolā”, krāsainas, atraktīvas, 16 lpp, 1000 drukātu bukletu, elekroniskas vadlīnijas ar papildus metodiskajiem materiāliem pieejami Ekoskolu programmas mājaslapā. 2. Vadlīnijas un labo piemēru apkopojums zaļajam publiskajam iepirkumam skolu ēdinātājiem un pārtikai, pieejams elektroniski, vismaz 200 skatījumi, 50 lejupielādes. 3. Iesaistīto pušu dialogs – pasākums ekspertiem (pašvaldības, ēdinātāji, pārtikas piegādātāji, iepakojuma ražotāji, skolas), kopīgi meklējot labākās iespējas pārtikas atkritumu samazināšanai ar zaļā publiskā iepirkuma palīdzību (10-15 dalībnieku). 4. Raksts žurnālā “Iepirkumi” vai līdzvērtīgā žurnālā ar tirāžu vismaz 1000. 5. Mērķagrupas (mācību iestādes un pašvaldības) iepazinušās ar vadlīnijām (vismaz 100 dalībnieku klātienē pasākumos). 6. Ziņojumi presei, radio intervija par izstrādātajām vadlīnijām un to ieguvumiem, informācija sociālajos tīklos (sasniegtā auditorija – vismaz 10 000) un elektroniskas vēstules pašvaldību iepirkumu speciālistiem (100).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2017
Īstenotājs Ekodizaina kompetences centrs
Rīga, Skujenes iela 9-63, LV-1055
Projekta kopējās izmaksas 6 825.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 825.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 825.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.