Abavas upes tīrīšana

Reģ Nr. 1-08/252/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Attīrīt no ūdenszālēm Abavas upi trīs posmos Kandavas pilsētā, kas ir prioritāri noteikta darbība dabas parka ”Abavas senleja” Dabas aizsardzības plānā (sadaļa B 19.1.). un veikt koku sagāzumu izvākšana no Abavas upes Kandavas novada teritorijā, lai nodrošinātu straujteču biotopu saglabāšanu (sadaļa B 18.1.). Ilgtermiņa: Uzsākt ilgtermiņā nozīmīgus galvenā un būtiskākā dabas parka “Abavas senleja” biotopa - Abavas upes aizsardzības pasākumus, uzlabot upes ekoloģisko kvalitāti.

Projekta uzdevumi

1. Projekta darbinieku komandas izveide, teorētiskā apmācība, darbu plānošana, inventāra iegāde, saskaņojumi ar VVD un DAP. 2. Zāles pļaušana Abavas upē Kandavas pilsētā no 1.jūlija. 3. Kritušo koku izvākšana no upes. 4. Publicitātes pasākumi sabiedrības iesaistīšanai un informešanai.

Projekta rezultāti

1. Izveidota četru cilvēku komanda, kas nodrošināta ar ekipējumu un nepieciešamajiem darbarīkiem, veikta instruktāža, apzināta teritorija, saplānota darbu secība. 2. Izpļauta un izvākta zāle no Abavas upes trīs posmos, kas norādīti dabas parka “Abavas senleja” Dabas aizsardzības plānā. 3. Izvākti kritušie koki, kas aizsprosto upi. 4. Sagatavotas publikācijas par projekta gaitu interneta mājas lapās www.senleja.lv, www.kandava.lv, sociālajos tīklos un novada laikrakstā “Kandavas novada vēstnesis”.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 6 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.