• Sākums >
  • Būvniecības nozarē nodarbināto speciālistu izglītošana vides jautājumos

Būvniecības nozarē nodarbināto speciālistu izglītošana vides jautājumos

Reģ Nr. 1-08/240/2017

Projekta mērķis

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt būvniecības nozarē nodarbināto izpratni par vides aizsardzību un aprites ekonomiku, sasniedzot specifiskos īstermiņa mērķus: - veikt būvniecības nozarē nodarbināto izglītošanu vides aizsardzības un aprites ekonomikas jomā; - nodrošināt nepieciešamās informācijas pieejamību būvniecības nozarē nodarbinātajiem attiecībā uz vides aizsardzību un aprites ekonomiku; - nodrošināt tiešo dialogu starp vides aizsardzības nozares speciālistiem un būvnievības nozarē nodarbinātajiem; - veicināt regulāras informēšanas sistēmas izveidi attiecībā uz vides aisardzības un aprites ekonomikas aktualitātēm priekš būvniecības nozarē nodarbinātajiem; - veicināt būvniecības nozarē nodarbināto uzņēmību un iesaistīšanos vides aizsardzības aktivitātēs.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt informatīvos materiālus (video, bukleti, informatīvās lapas, plakāti, preses relīzes) priekš būvniecībā nodarbinātajiem attiecībā uz vides aizsardzības un aprites ekonomikas aspektiem, kā arī īstenojamo projektu; 2. Izstrādāt informatīvo semināru materiālus priekš būvniecībā nodarbinātajiem attiecībā uz vides aizsardzības un aprites ekonomikas aspektiem; 3. Organizēt informatīvo seminārus (t.sk., izbraukuma seminārus būvniecības nozares uzņēmumos) priekš būvniecībā nodarbinātajiem attiecībā uz vides aizsardzības un aprites ekonomikas aspektiem; 4. Izstrādāt un iekļaut „Būvniecības vadības rokasgrāmatā” informatīvo pielikumu par dažādiem vides aizsardzības un aprites eknomikas aspektiem būvniecības nozarē; 5. Organizēt praktisku noteiktas teritorijas sakopšanu (talku) būvniecības nozarē nodarbinātajiem jauniešiem, iekļaujot arī praktiskas skaidrojošas aktivitātes attiecībā uz atkritumu šķirošanas un atkritumu daudzuma samazināšanas nozīmi un īstenošanu, atkritumu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un zaļo principu ievērošanu; 6. Organizēt konkursu „Videi draudzīgākais būvkomersants”, veicinot būvniecība nodarbināto interesi par vides aizsardzības aspektiem un nodrošinot praktisku iespēju veikt informācijas apmaiņu par būvniecības nozarē esošiem zaļajiem risinājumiem.

Projekta rezultāti

1. Organizēti 7 semināri Rīgā uz Latvijas novados priekš būvniecības nozarē nodarbinātajiem atteicībā uz vides aizsardzības un aprites ekonomikas aspektiem (aptuvenais dalībnieku skaits katrā seminārā – 20 cilvēki); 2. Organizēts 1 konkurss „Videi draudzīgākais būvkomersants” (aptuvenais dalībnieku skaits – 10 būvuzņēmumi) un izstrādāta 1 konkursa interaktīvā platforma balsošanai; 3. Organizēta 1 praktiska teritorijas sakopšana (talka) ārpus Rīgas būvniecības nozarē nodarbinātajiem jauniešiem (aptuvenais dalībnieku skaits – 25 cilvēki); 4. Izstrādāts un iekļauts „Būvniecības vadības rokasgrāmatā” 1 informatīvais pielikums par dažādiem vides aizsardzības un aprites ekonomikas aspektiem būvniecības nozarē (aptuvenais apjoms līdz 20 lpp.); 5. Izveidoti 3 video rullīši par vides aizsardzības un aprites ekonomikas aspektiem būvniecības jomā un ikdienas dzīvē; 6. Izstrādāti, izdrukāti un izplatīti 1000 bukleti par vides aizsardzības un aprites ekonomikas aspektiem; 7. Izstrādātas, izdrukātas un izplatītas 1000 informatīvās lapas par vides aizsardzības un aprites ekonomikas aspektiem; 8. Izstrādāti, izdrukāti un izplatīti 20 plakāti par projektu un projekta aktivitātēm; 9. Izstrādātas un publicētas vismaz 12 preses relīzes par projektu un projekta aktivitātēm.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2017
Īstenotājs Latvijas Dzīvnieku un vides aizsardzības centrs
Rīga, Jūrmalas gatve 100/2-47, LV-1029
Projekta kopējās izmaksas 11 101.24 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 801.24 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.