• Sākums >
  • Doma – daba - darbs jeb 3D

Doma – daba - darbs jeb 3D

Reģ Nr. 1-08/203/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: 1. Gūt zināšanas atkritumu šķirošanā un atkārtotā to izmantošanā, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu, dažādiem materiāliem to izcelsmi, par vielu sadalīšanos un pārveidošanos. 2. Noskaidrot cilvēku, tai skaitā pašu projekta dalībnieku, ietekmi uz vidi un informēt par to vietējo kopienu. Ilgtermiņa:1. Dabas apziņas veidošana skolēnos, skolotājos, vecākos un vietējos iedzīvotājos. 2. Padziļināt skolēnu izpratni par atkritumu samazināšanas iespējām. 3. Sadarboties ar vietējo pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas jautājumos.

Projekta uzdevumi

1. Ar dažādu pasākumu palīdzību aktualizēt un risināt jautājumus par sabiedrības vides izglītības un aizsardzības problēmām, to risināšanu. 2.Sniegt bērniem un jauniešiem nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes, kas attīstītu atbildīgu attieksmi un motivāciju atkritumu savākšanā un šķirošanā. 3. Projekta pasākumos iesaistīt vietējos pilsētas iedzīvotājus un pašvaldības institūcijas. 4. Rosināt skolēnus saskatīt atkritumu savākšanā un šķirošanā pozitīvu darbību vides labā.

Projekta rezultāti

Projekta aktivitātes veicinās izpratni par vidi un radīto atkritumu daudzuma samazināšanu, kā arī tiks izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas un prasmes. Uzlabosies skolēnu zināšanas par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā un izpratne par pilsonisko līdzatbildību vides aizsardzībā. Visu aktivitāšu norisē veiktās darbības un pasākumi palīdzēs veidot sabiedrības vides apziņu un popularizēs vides aizsardzības problēmu risināšanu, dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Skolēniem tiks izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme. Pasākumos piedalīsies ap 1000 vecāki un vecvecāki, 47 skolotāji un skolas darbinieki, 562 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni. Rezultāts: • novadītas 4 meistarklases nodarbības, • notikušas 15 izglītojošas nodarbības, • notikušas 4 izglītojoši praktiskas nodarbības, • notikušas 13 lekcijas - diskusijas, • īstenotas 35 radoši - praktiskās darbnīcas, • izveidotas 3 vides gleznas, • izgatavots 1 pilsētas makets. • izveidoti 2 plakāti, • 2 video, • sašūti 50 auduma maisiņi, • zibakcija, • sagatavota un noorganizēta 1 sporta stafete, • sagatavots un izveidots avīzes “Zaļais Padoms Valcēniešiem” numurs 50 eksemplāros, • izveidoti 3 pilsētas mikrorajonu atkritumu monitoringi, izveidotas infografikas un veikta analīze, • izveidotas un izgatavotas 50 vizuālās atgādnes “Kā būs, ja ...? Kas notiks, ja ...? “. • izveidota vides spēle “Meklē un uzzini!”.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 20.10.2017
Īstenotājs Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība
Valka, Raiņa iela 28a, LV-4701
Projekta kopējās izmaksas 7 537.69 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 591.09 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 591.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.