Mūsu dižkoki

Reģ Nr. 1-08/254/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Organizēt Viļakas novada dižkoku un savdabīgu koku apzināšanu, to apkārtnes teritorijas sakopšanu, iedzīvotāju informēšanu par novada dabas pieminekļiem un izglītošanu par atbildīgu vides izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Ilgtermiņa: Izglītot Viļakas novada iedzīvotājus par vides un bioloģisko daudzveidību, atbildīgu vides izmantošanu un veidot zinošu sabiedrību par vides aizsardzības jautājumiem.

Projekta uzdevumi

Projekta moto „Ieraudzīt, apstāties, iepazīt, saudzēt…”. Uzdevumi: 1. Sarīkot ekspedīcijas dižkoku meklēšanai un uzmērīšanai Viļakas novada teritorijā, veicot to mērīšanu un fotografēšanu. 2. Popularizēt atbildīgu attieksmi pret dabu un tās bagātībām, izzinot un iepazīstot tās, organizējot sakopšanas talkas Vecumu pagasta Jāņa kapu dižkoku audzē. 3. Iesaistīt sabiedrību izglītojošās un līdzdarbojošās akcijās, noorganizējot tikšanos ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem, izsludinot konkursu Viļakas novada iedzīvotājiem par nostāstu un teiku vākšanā par novada dižkokiem, uzrīkojot floristu plenēru un sarīkojot novada izglītības iestādēs putnu būrīšu izgatavošanas akciju. 4. Nodrošināt informatīvo kampaņu iedzīvotāju izglītošanai par dabas bagātībām Viļakas novadā, izveidojot norādes un informatīvos stendus Viļakas novada lielākajā dižkoku audzē, izveidojot foto izstādi, izdodot bukletu, sagatavojot informāciju Viļakas novada domes mājas lapai par dižkokiem un izveidojot jaunu dabas sadaļu www.vilaka.lv. 5. Veikt projekta publicitāti masu medijos.

Projekta rezultāti

1. Sarīkotas 5 ekspedīcijas dižkoku meklēšanai Viļakas novadā, veikta atrasto dižkoku mērīšana, fotografēšana un kartēšana, norādot dižkoku atrašanās vietu. 2. Ekspedīcijas dižkoku meklēšanā piedalījās 20 cilvēki. 3. Noorganizētas 3 sakopšanas talkas Vecumu pagasta Jāņa kapu dižkoku audzē, veikta teritorijas sakārtošana, ainavas veidošana un labiekārtošana. 4. Teritorijas labiekārtošanā uzstādīts viens soliņš un atkritumu urna Jāņu kapu dižkoku audzē. 5. Sakopšanas talkās piedalījās 30 cilvēki. 6. Notikusi tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem “Ciemos pie Stārķu priedes” Žīguru pagastā, kurā piedalījās 40 iedzīvotāji. 7. Izstrādāts konkursa nolikums par nostāstu un teiku vākšanu par novada dižkokiem, izsludināts konkurss un apbalvoti uzvarētāji, kuru nostāsti un teikas tiek izvietoti izgatavotajā bukletā. 8. Noorganizēts Viļakas novada floristu plenērs “Vides objekti – dāvana dižkokiem” Žīguru pagastā, kuri darbi būs apskatāmi pie Žīguru dižpriedēm āra estrādes apkārtnē. Plenērā piedalījās 15 mākslinieki. 9. Izstrādāts konkursa nolikums par putnu būrīšu izgatavošanas akciju “Putni – dižkoku draugi”, iesaistītas Viļakas novada skolas (viena ģimnāzija, viena vidusskola, 4 pamatskolas), apbalvoti uzvarētāji. 10. Izveidotas 3 norādes un 1 informatīvais stends (1 x 1,5 m) Viļakas novada lielāko dižkoku audzē, kur šobrīd aug 21 dižpriede un 1 dižegle. 11. Ekspedīciju laikā veikta dižkoku fotografēšana, no bildētajām fotogrāfijām izveidota foto izstāde, kas 2017.gada beigās atklāta Žīguru kultūras namā un 2017.gada februāris-marts izstādīta arī Viļakā – kultūras un radošo industriju centrā. 12. Izdodot buklets (lapiņa, kabatā ieliekams kā vēdeklītis, 10 lapas, apdruka no abām pusēm, 500 eksemplāri), kur ievietotas ekspedīcijas fotogrāfijas, nostāstu un teiku konkursa uzvarētāju darbi un dabas aizsardzības speciālistu sagatavotā informācija par to, kādiem kokiem nosaka dižkoka statusu. 13. Sagatavota informācija Viļakas novada domes mājas lapai par dižkokiem (fotogrāfijas + apraksti), izveidota jauna dabas sadaļa www.vilaka.lv, dota ierosme Viļakas novada tūrisma centram iekļaut dižkoku apskatīšanu novada dabas tūrisma maršrutos.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2018
Īstenotājs Virica
Žīguru pag., Žīguri, Skolas iela 24,
Projekta kopējās izmaksas 6 401.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 058.37 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 008.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.