• Sākums >
  • Dabai draudzīga meža apsaimniekošana

Dabai draudzīga meža apsaimniekošana

Reģ Nr. 1-08/237/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis: Zināšanu pilnveidošana, pieredzes apmaiņa meža īpašniekiem, apsaimniekotājiem, meža darbu veicējiem, ar meža nozari saistīto izglītības iestāžu audzēkņiem, meža īpašnieku konsultantiem par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabai draudzīgu meža apsaimniekošanas praksi. Ilgtermiņa mērķis: Meža īpašnieki apmierina savas nepieciešamības pēc meža resursiem un reizē spēj nodrošināt apstākļus, kas uztur meža ekosistēmas dabiskai videi raksturīgu dabas (bioloģisko) daudzveidību.

Projekta uzdevumi

1. Prezentācijas materiālu sagatavošana vai pilnveidošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā, dabai draudzīgu meža apsaimniekošanas praksi. 2. Lekciju, prezentāciju sniegšana, pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana dažādos Latvijas reģionos meža īpašniekiem, apsaimniekotajiem, meža īpašnieku konsultantiem, meža darbu veicējiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem par dabas aizsardzības pasākumiem, to būtību meža apsaimniekošanā. 3. Dalība vismaz vienā publiskā pasākumā (izstādē, festivālā), sniedzot projekta mērķa grupām informāciju par dabai draudzīgu meža apsaimniekošanu. 4. Informatīva materiāla par dabai draudzīgas mežsaimniecības praksi sagatavošana. 5. Interviju, publikāciju sniegšana, sagatavošana, iniciēšana par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežā un dabai draudzīgu meža apsaimniekošanas praksi.

Projekta rezultāti

1. Sagatavotas un izmantotas prezentācijas, lekciju materiāli, informatīvie izdales materiāli par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā lekcijās un prezentācijās meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem, mežsaimniecības un mežizstrādes darbu veicējiem, meža īpašnieku konsultantiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem, pasniedzējiem. 2. Sniegtas vismaz 7 lekcijas, prezentācijas, lekcijas, pieredzes apmaiņas pasākumi (vismaz 5 lekcijas, prezentācijas un vismaz 2 pieredzes apmaiņas pasākumi) Pasaules Dabas Fonda vai sadarbības partneru organizētos pasākumos dažādu Latvijas reģionu meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem, meža darbu veicējiem, meža īpašnieku konsultantiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem par dabas aizsardzības pasākumiem, to būtību meža apsaimniekošanā. 3. Nodrošināta dalība vismaz vienā publiskā pasākumā (izstāde, festivāls), sniedzot informāciju par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību mežā un dabai draudzīgu mežsaimniecības praksi meža īpašniekiem, meža darbu veicējiem, ar meža nozari saistīto izglītības iestāžu audzēkņiem, meža īpašnieku konsultantiem, skolu jauniešiem, sasniedzot vismaz 300 primāro mērķa grupu pārstāvju un vismaz 1000 kopumā interesentu (organizatoru sniegtā uzskaite). 4. Iniciētas vai sagatavotas vismaz 4 publikācijas, intervijas, ziņas masu medijos par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā, dabai draudzīgu mežsaimniecības praksi. 5. Meža īpašniekiem, meža darbu veicējiem sagatavots viens informatīvais materiāls par dabai draudzīgu meža apsaimniekošanas praksi (A4 formāts, vismaz 4000 eksemplāri) (kopsavilkums par dabai draudzīgas mežsaimniecības praksi/nosacījumiem).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2017
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 7 992.85 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 992.85 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 993.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.