• Sākums >
  • Jaunaglonas dendroloģiskā parka sakārtošana

Jaunaglonas dendroloģiskā parka sakārtošana

Reģ Nr. 1-08/228/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt Jaunaglonas dendroloģiskā parka sakārtošanas darbus, iesaistot vietējos iedzīvotājus, informējot un izglītojot sabiedrību par dabas vērtībām parkā. Ilgtermiņa: Veicināt dabas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību Aglonas novada teritorijā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt vietējo iedzīvotāju motivēšanu, sadarbības ar pašvaldību veidošanu, organizējot iedzīvotāju sanāksmi par Jaunaglonas parka dendroloģiskā stādījuma dabas vērtībām, sakārtošanas darbiem. 2. Veikt parka sakopšanas darbus, organizējot 3 talkas, kuras piedalās vietējie iedzīvotāji. 3. Izglītot vietējos iedzīvotājus, dabas tūristus, kā arī citus interesentus par Jaunaglonas parka dendroloģiskā stādījuma dabas vērtībām, apkopojot informāciju un uzstādot norādi, 2 informācijas stendus – pie Kameņecas akmens, pie ieejas parkā. 4. Uzstādīt mazās arhitektūras formas – soliņus, atkritumu urnas parka teritorijā. 5. Rīkot atvērto durvju dienu Aglonas novada svētku laikā, lai iepazīstinātu ar Jaunaglonas parka dendroloģiskā stādījuma dabas vērtībām, parka vēsturi ekogida pavadībā. 6. Veikt projekta aktivitāšu publicitātes un informēšanas pasākumus, ievietojot informāciju sociālajos tīklos - facebook.lv, draugiem.lv, sagatavojot publikācijas mājas lapā www. aglona.lv, pašvaldības izdevumā “Aglonas novada vēstis”, nofilmējot sižetu Latgales reģionālajā TV, izvietojot afišas novada teritorijā.

Projekta rezultāti

1.Noorganizēta 1 sanāksme ar vietējiem iedzīvotājiem, izstrādāts veicamo darbu plāns, motivēti iedzīvotāji, sniegta informācija par Jaunaglonas parka dendroloģisko stādījumu. 2. Sarīkotas 3 parka sakopšanas talkas, atjaunoti celiņi, apskates laukums ap Kameņecas akmeni. 3. Apkopota informācija par dendroloģisko stādījumu, Jaunaglonas parku. Uzstādīti 2 informācijas stendi un 1 norāde. 4. Uzstādīti 5 soliņi, 5 atkritumu urnas parka teritorijā, 4 bojas ezerā laivotāju un makšķernieku drošībai. 5.Noorganizēta Jaunaglonas parka dendroloģiskā stādījuma Atvērto durvju diena, sniegta informācija par dabas objektu gida pavadībā. 6. Veikti publicitātes pasākumi- ievietota informācija facebook.lv, draugiem.lv par aktivitāšu norisi, 3 publikācijas mājas lapā www. aglona.lv, pašvaldības izdevumā “Aglonas novada vēstis”, 1 sižets Latgales reģionālajā TV, novada teritorijā izvietotas 7 afišas.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 10.09.2017
Īstenotājs Aglonas novada dome
Aglona, Somersetas iela 34, LV-5304
Projekta kopējās izmaksas 5 515.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 715.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.