• Sākums >
  • Bioloģiski vērtīgo koku un pieguļošo teritoriju sakopšana, iesaistot un izglītojot vietējo kopienu

Bioloģiski vērtīgo koku un pieguļošo teritoriju sakopšana, iesaistot un izglītojot vietējo kopienu

Reģ Nr. 1-08/224/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Novērtēti un sakopti 6 vērtīgi dižkoki un 8 potenciālie dižkoki, 1 ainaviski nozīmīga liepu aleja, kā arī novērtēti turpmāk prioritāri veicamie darbi koku kopšanā vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas un dabas teritorijās: Inciema un Lodes ciema parkos, kā arī sniegta informācija par vecu koku nozīmi dabas daudzveidībai un ainavā. Ilgtermiņa: Izglītoti vietējie iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki par dabas un kultūrvēsturiskām vērtībām novadā, kā arī sekmēta to atjaunošana, saglabāšana un uzturēšana.

Projekta uzdevumi

1. Veikt vērtīgo un sakopjamo koku inventarizāciju vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas un dabas teritorijās Inciema un Lodes ciema parkos. 2. Sakopt 3 dižkokus un 3 potenciālos dižkokus Lodes ciemā, izvietojot pie tiem informatīvās zīmes. 2. Sakopt ainaviski nozīmīgu aleju Inciema parkā, kā arī sakopt 3 dižkokus un 5 potenciālos dižkokus, izvietojot pie tiem informatīvās zīmes. 3. Organizēt 2 seminārus Krimuldas novada vietējiem iedzīvotājiem, lauku sētu īpašniekiem, uzņēmējiem u.c. par: - dabas un kultūrvēsturiskām vērtībām un konkrētiem aizsargājamiem objektiem pašvaldības teritorijā; - dabas vērtībām lauku sētā: par lauku sētas ainavu, veciem kokiem, to novērtēšanu un sakopšanu, par kultūrvēsturiskiem objektiem tajā; - par dižkoku un potenciālo dižkoku aizsardzību, uzskaiti, likumdošanu un to pareizu apsaimniekošanu; 4. Organizēt 2 praktiskas nodarbības talku veidā, kurās tiks sakopti vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas un dabas teritorijas, Lodes un Inciema parki: - ar rokas zāģiem atbrīvoti no zēlumiem vai apaugumiem vecie koki, sakoptas vecu krūmu grupas; - veikts izglītojošs darbs: kā pareizi nomērīt un novērtēt dižkokus vai potenciālus dižkokus; - izvietotas informatīvas zīmes vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas un dabas teritorijās, pie dižkokiem un potenciālajiem dižkokiem.

Projekta rezultāti

1. Novērtēti un sakopti kopā 6 dižkoki un 8 potenciālie dižkoki vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas un dabas teritorijās, Lodes ciema un Inciema parkos. 2. Sakopta ainaviski nozīmīga liepu aleja Inciema parkā (65 koki vai 110 metri). 3. Organizēti 2 semināri Krimuldas novadā ar kopā 60 dalībniekiem par dabas vērtībām lauku sētā, veco koku novērtēšanu un kopšanu. 4. Izvietotas informatīvas zīmes pie dižkokiem un potenciālajiem dižkokiem. 5. Izvietotas 2 informatīvas zīmes par vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas un dabas teritorijas Lodes ciemā un Inciemā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2018
Īstenotājs Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV-2144
Projekta kopējās izmaksas 5 350.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 000.20 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.