• Sākums >
  • No pilsētas uz laukiem – ceļvedis patēriņa samazināšanai

No pilsētas uz laukiem – ceļvedis patēriņa samazināšanai

Reģ Nr. 1-08/244/2017

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis ir atbalstīt indivīdu un ģimeņu ceļu dzīvesveida maiņā, pārceļoties no pilsētas uz laukiem vai mainot pilsētniecisko dzīvesveidu laukos pret ilgtspējīgu un maksimāli pašapgādājošu saimniekošanu, ar darbnīcu-meistarklašu rīkošanu par lauksaimniecības, amatniecības, lokālās ekonomikas un būvniecības jautājumiem atbilstošu aprites ekonomikas principiem. Dzīve slēgtākā sistēmā laukos rada daudz tiešāku saiknes un atbildības sajūtu par apkārtējo vidi un pilno resursu ciklu patērētiem produktiem, resursiem un dzīvesveidam – līdz ar to veicinot aprites ekonomikas principu patiesu piepildījumu. Projekta ilgtermiņa mērķis ir izveidot plašāku savstarpēja atbalsta tīklu tiem, kas saimnieko gudri un reģeneratīvi, kā arī tiem, kas vēlas uzsākt vai atsākt dzīvi laukos. Projektā apmācītās personas, veidojot savu saimniekošanu atbilstošu aprites ekonomikas principiem un kļūstot par viedokļu līderiem pozitīvām pārmaiņām Latvijas sabiedrībā gan pilsētās, gan laukos, spēs sniegt praktisku informatīvu atbalstu citām izmaiņu procesu uzsākušām personām, ģimenēm. Izveidotais atbalsta tīkls aktualizēs Latvijas sabiedrībā atziņu, ka globālo vides un ekonomisko risku kontekstā ir fundamentāli svarīgi, lai pastāvētu iespējas palielināt savu neatkarību un pašpietiekamību gudri saimniekojot laukos.

Projekta uzdevumi

1. Projekta mērķgrupas uzrunāšana: informēšana par projekta mērķiem, aktivizēšana, aicināšana līdzdarboties, atlase dalībai. 2. Latvijas sabiedrības uzrunāšana: informēšana par projekta mērķiem un notikumiem, aprites ekonomikas tēmu – dzīvesveida maiņa patēriņa un iepakojuma samazināšanai, vietējo resursu efektīva un vairākkārtēja izmantošana ekobūvniecībā un mājsaimniecībā, iesaistīšanās īsās pārtikas ķēdēs un pārtikas atlieku (u.c. biomasas) izmantošana augsnes reģenerācijā un enerģijas ražošanā, u.c. - aktualizēšana projekta kontekstā. 3. Projekta mērķgrupas apmācīšana un motivēšana pārmaiņām ar semināru un praktisko darbnīcu-meistarklašu rīkošanu no 2017. gada maija līdz septembrim dažādās Latvijas daļās; 4. Dzīvesveida maiņu atbalstoša sadarbības tīkla aizsākšana, iesaistot mērķgrupas dalībniekus uz aprites ekonomikas principu ieviešanu vērstā brīvprātīgo darbā biedrībā vai dalībnieka izvēlētā kopienā (vietējā sabiedrībā). 5. Projekta rezultātu apkopošana un izvērtēšana 2017. gada oktobrī.

Projekta rezultāti

1. Socialajos tīklos (“Permakultūra – ilgtspējīga saimniekošana” facebook lapas sekotājiem (https://www.facebook.com/permakultura.lv/?pnref=lhc)), e-pastu listēs (LPB biedrības sekotāji, IPI-ziņu lapas abonenti, eko-domubiedri) un biedrības mājas lapā (http://lpblv.weebly.com) publicētas vismaz 10 publikācijas par projekta mērķiem un aktivitātēm un aprites ekonomikas jautājumiem. Kopējais uzrunātās mērķauditorijas lielums vismaz 1100 dalībnieku (unikālu e-pasta adrešu un/vai profilu). 2. Reģionālajos medijos (Vidzemes un Latgales presē, reģionālajās TV) un nacionālajos medijos (Latvijas Radio, ziņu portāli) publicētas vismaz 6 publikācijas par projekta mērķiem, aktivitātēm un aprites ekonomikas jautājumiem. 3. Noorganizētas 4 meistarklases un 2 semināri, motivēti dalībai un atlasīti mērķgrupas dalībnieki 6 semināru/meistarklašu nokomplektēšanai, katrā meistarklasē vismaz 20 dalībnieki (maksimālais iespējamais skaits atkarīgs no dalībnieku intereses un meistarklases rakstura), kopumā vismaz 100 unikāli dalībnieki, vismaz 50 dalībnieki piedalās 2 un vairāk meistarklasēs. 4. Noslēgti vismaz 50 brīvprātīgo darba līgumi ar meistarklašu dalībniekiem par uz aprites ekonomikas principu ieviešanu vērsta brīvprātīgo darba veikšanu biedrībā vai dalībnieka izvēlētā kopienā (vietējā sabiedrībā) tādā apjomā, kādā saņemtas bezmaksas apmācības. 5. Veikta informācijas analīze par visu dalībnieku apkopojumu no novērtējuma anketas (vismaz 100 elektroniski atbildētas anketas), kas tiks visiem elektroniski izsūtīta 2017. oktobrī pirms projekta noslēguma (neatbildējušie dalībnieki tiks sazvanīti un anketēti, lai iegūtu datus par visiem dalībniekiem). Iekļautie jautājumi ietvers: - Vispārēju demogrāfisko informāciju par dalībniekiem - Līdzdalību darbnīcās-meistarklasēs un to novērtējumu - Informāciju par dzīves situāciju projekta sākumā, noslēgumā un nākotnes plāniem

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2017
Īstenotājs Latvijas permakultūras biedrība
Ikšķile, Strazdu iela 6,
Projekta kopējās izmaksas 10 682.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 082.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.