• Sākums >
  • Brīvdabas mācību klases izveidošana pie Sūnu pamatskolas, Skolas ielā 1, Kūku pagasts, Krustpils novads

Brīvdabas mācību klases izveidošana pie Sūnu pamatskolas, Skolas ielā 1, Kūku pagasts, Krustpils novads

Reģ Nr. 1-08/236/2017

Projekta mērķis

Veicināt Krustpils novada skolēnu un iedzīvotāju aktivitātes, zinātkāri un pieredzi vides, dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un aizsardzībā, izveidojot un attīstot jaunu vides objektu - brīvdabas mācību klasi pie Sūnu pamatskolas.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot brīvdabas klasi pie Sūnu pamatskolas ar mērķi aktivizēt Krustpils novada izglītības iestādes integrētās izglītības virzienā un bērniem radīt iespēju mācīties par realitāti - realitātē, par dabu – dabā, tuvāko apkārtni – tuvākajā apkārtnē. 2. Aprīkot brīvdabas klasi ar nepieciešamo mācību un pētniecības inventāru (mikroskopi, tāfele, dažādi pētnieciskie instrumenti un iekārtas), lai skolēni varētu regulāri vērot, meklēt un strādāt dabā, tādejādi gūstot pamat zināšanas par dabu un vidi, kas balstītas uz pašu pieredzi. 3. Brīvdabas klasē organizēt mācību plenērus starp novada izglītības iestādēm, Krustpils, Vīpes , Variešu, Sūnu, Mežāres pamatskolām un Atašienes vidusskolu. 4. Brīvdabas klasē organizēt lekcijas skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem par dabas, vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, kā arī par atkritumu šķirošanu un bioloģisko saimniekošanu. 5. Informatīvā bukleta izstrāde un izplatīšana, kurā koncentrēti tiks apvienotas lekciju tēmas. 6. Informatīvie stendi pie brīvdabas klases.

Projekta rezultāti

1. Izveidota brīvdabas klase, kas būs 25 m2 liela lapenes tipa nojume. Brīvdabas klase atradīsies pie Sūnu pamatskolas uz pašvaldībai piederošās zemes ar kad.nr 56700050188. Nojume tiks aprīkota ar mēbelēm – galdiem un soliem. Brīvdabas mācību klasē norisināsies mācību stundas, radot skolēniem jaunu un interesantu vidi mācību priekšmetu apgūšanai un kompetenču attīstībai. Sadarbībā ar Sūnu pamatskolas pedagogu kolektīvu plānots novadīt vismaz 20 mācību stundas un mazpulku nodarbības 2017.gadā ,10 mācību stundas un pulciņu nodarbības 2018.gada sākumā. Pēc projekta realizēšanas arī turpmākos gadu izglītības iestāde izmantos brīvdabas klasi mācību procesa organizēšanai, interešu izglītības pulciņu nodarbību vadīšanai, tad novadīto mācību stundu skaits būs lielāks. Tāpat šo klasi varēs izmantot novada skolu kopēju pasākumu organizēšanā. 2. Brīvdabas klase aprīkota ar nepieciešamo mācību un pētniecības inventāru – • trīs ierīces, tīkliņus un mājas kukaiņu pētīšanai • trīs iekārtas ūdens filtrēšanai, • vienu mācību meteoroloģisko staciju, • vienu ierīci trokšņa mērīšanai • vienu vēja virzienrādītāju, • vienu magnētisko tāfeli (120x200cm), • vienu digitālo mobilo mikroskopu ar displeju, • vienu kompaktu digitālu mikroskopu ar WiFi, • piecus mikroskopu ar eksperimentālo komplektu (40x-800x), • atkritumu šķirošanas konteinerus vai to modeļus, informatīvo stendu Tā kā apkārt esošā vide piedāvā plašu informācijas spektru, tad inventārs palīdzēs skolēniem izpētīt, meklēt un strādāt dabā, iegūstot zināšanas un pieredzi par dabu un vidi. Ilgtermiņā tas dos ieguldījumu jauniešu attieksmes maiņai pret vidi un globālām problēmām kopumā. 3. Organizēt vismaz divus mācību plenērus (2017.un 2018.gadā), izmantojot brīvdabas klasi un iegādāto inventāru. Projektā paredzēts iesaistīt pārējās Krustpils novada izglītības iestādes, rīkojot ikgadējus mācību plenērus. ‘’Bioloģiskās daudzveidības plenērā’’ skolēniem būs iespējams dabā apgūt un izpētīt apkārt esošos biotopus, veidot vērojumu datu bāzi, kurus turpmāk varēs izmantot mācību procesam un analīzēm. Plenērā ‘’Vide un tās piesārņojums mums līdzās’’ veidosim datubāzi par vides piesārņojumu Sūnu pamatskolas apkārtnē. Skolas teritorija atrodas vietā, kuru no dienvidu puses norobežo automaģistrāle A12, no ziemeļu puses dzelzceļš Rīga- Rēzekne-Zilupe. Rietumu virzienā teritorija robežojas ar purvu, un krūmāju, bet austrumu virzienā- daudzstāvu dzīvojamās mājas un sabiedrisko ēku komplekss. Ar vienkāršiem paņēmieniem iepazīsim ūdens , gaisa, augsnes kvalitāti un vides piesārņojumu skolas teritorijā. Plenēros kopā plānots iesaistīt aptuveni 200 skolēnus. 4. Organizēti 2 lekciju cikli skolēniem un novada iedzīvotājiem. Viens lekciju cikls sastāvēs no divām lekcijām. Piedaloties Krustpils novada Civilās un vides aizsardzības speciālistam un ilggadējam Teiču dabas rezervāta inspektoram tiks rīkota lekcija ‘’Ko katrs varam darīt, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību?’’. Sadarbībā ar bioloģiskās saimniecības vadītāju Kristīni Rubinu tiks organizēta lekcija “Bioloģiskā saimniekošana no mazdārziņa līdz lauksaimniecības uzņēmumam’’. Uz lekcijām plānots aicināt līdz 500 Krustpils novada iedzīvotāju. 5. Izstrādāts un izplatīts informatīvais buklets, kurā koncentrēti tiks apvienotas lekciju tēmas. To plānots izplatīt kopā ar bezmaksas novada laikrakstu “Krustpils Novadnieks”, kurš nonāk katrā novada mājsaimniecībā. Bukletu tirāža - 3000 eksemplāri, tāpat kā novada laikraksts.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.04.2018
Īstenotājs SILTA SIRDS
Krustpils nov., ‘’Celmiņi’’, Kūku pagasts, LV-5222
Projekta kopējās izmaksas 8 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 444.60 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 995.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.