Zaļā rota savam ciemam

Reģ Nr. 1-08/245/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Realizēt aktivitātes Salnavas parkā un brīvdabas atpūtas laukumā, kas vērstas uz vides aizsardzības problēmu risināšanu, dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, iesaistot vietējos iedzīvotājus un atbalstot viņu iniciatīvas. Radīt pievilcīgu vidi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Ilgtermiņa: Vides aizsardzības problēmu risināšana, dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības nodrošināšana Salnavas parka teritorijai. Sekmēt apkārtējā vidē esošo resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu teritorijas attīstīšanā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt dendroloģisko inventarizāciju, koku stāvokļa novērtējumu un topogrāfisko uzmērīšanu Salnavas parkā. 2. Izveidot puķu dobi no daudzgadīgiem augiem ar uzrakstu SALNAVA brīvdabas atpūtas laukumā. 3. Nodrošinot piekļuvi brīvdabas atpūtas laukumam invalīdiem ar kustību traucējumiem, izveidot nobraucamo celiņu. 4. Izveidot informatīvo stendu par Salnavas parku. 5. Iestādīt dzīvžogu no tūjām pie brīvdabas atpūtas laukuma un 6 dižstādus Salnavas parkā. 6. Izveidot Salnavas parkā pārvietojamu “zaļo klasi”. 7. Projekta publicitātes un prezentācijas pasākumu nodrošināšana.

Projekta rezultāti

1. Veikta dendroloģiskā inventarizācija un topogrāfiskā uzmērīšana, sagatavota attiecīga dokumentācija. 2. Izveidota 10m2 liela puķu dobe ar daudzgadīgo augu izveidotu uzrakstu SALNAVA 3. Izveidots invalīdu nobraucamais celiņš. 4.Izveidots un uzstādīts Salnavas parkā informatīvais stends. 5. Iestādīts tūju dzīvžogs un 6 dižstādi, parka papildināšanai. 6. 6 soli un 3 galdi “zaļajai klasei”. 7. Nodrošināta projekta publicitāte vietējos mēdijos, mājas lapā, soctīklos,1 prezentācijas pasākumā, radio un televīzijas raidījumos. Sagatavotas 3 publikācijas presē, 1 radiointervija un 1 televīzijas sižets,1 prezentācijas materiāls. Izgatavotas 20 afišas, sagatavotas 10 pateicības, fotomateriāls

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2018
Īstenotājs Kūzuls
Salnava, Kārsavas novads, Liepu iela 1, LV-5740
Projekta kopējās izmaksas 5 360.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.