Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 22.01.2015 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
Izmaiņas finansējuma pieprasījuma formā
Pieņemt zināšanai
Projektu vērtēšanas koncepcija
Pieņemt zināšanai
Izmaiņas nosacījumos, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
Pieņemt zināšanai
2. Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem, jauniešiem ar invaliditāti"
Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem, jauniešiem ar invaliditāti"
Pieņemt zināšanai
3. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" II kārtā iesniegtie projektu iesniegumi un I kārtas atliktie projekti
Priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai visas Latvijas mērogā
1-08/566/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 127 500.00 €
Prioritāro vielu indikatoru izstrāde Jūras stratēgijas pamatdirektīvai - smagie metāli
1-08/554/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 27 500.00 €
Jūras vides pelaģisko indikatoru izstrāde labam vides stāvoklim Latvijas ūdeņos atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EK) raksturlielumiem D1 (bioloģiskā daudzveidība), D4 (barības ķēdes), D5 (eitrofikācija)
1-08/560/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, II kārta
1-08/564/2014 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības programmas skolām izstrāde un aprobācija
1-08/568/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Krūmu čužas (Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz) sēklu dīdzības, sēklu bankas augsnē un augšņu paraugu izpēte sugas genofonda un biotopa saglabāšanai
1-08/567/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Metodikas un kritēriju izstrāde plānoto plūdu riska mazināšanas pasākumu izvērtēšanai un prioritāšu noteikšanai
Piešķirt - 3 861.00 €
Valsts vides dienesta starptautiskās un starpinstitucionālās sadarbības veicināšana un kapacitātes stiprināšana vides piesārņojuma un dabas resursu ilgtspējības izmantošanas kontroles jomā saistībā ar 1973.gada straptautikso konvenciju par kuģu izraisītā
1-08/562/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 820.00 €
Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem
1-08/563/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 910.00 €
Nosacījumu izstrāde juridiskajam regulējumam attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā
Piešķirt - 2 200.00 €
Pārrobežu ietekmes un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana pasākumu programmas priekslikumam laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Noraidīt
Informācijas, metodikas, materiālu un pasākumu nodrošināšana ministrijas veiktspējas stiprināšanai 2015.gada 1.pusgadā
Piešķirt - 65 000.00 €
Pilotprojekts vides speciālistu inovatīvas apmācības metodes aprobācijai Ventspils reģionā
1-08/561/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
Dzīvsudraba un citu metālu skrīnings Latvijas ūdeņu zivīs
1-08/448/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
Vides aizsardzības institūciju un dabas aizsardzības prasību kontrolē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas celšana
1-08/453/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 5 000.00 €
Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/423/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 7 000.00 €
Dabas datu apkopošana un ievade dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
1-08/450/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Vides aizsardzību iestāžu amatpersonu kvalifikācijas un kompetences celšana atkritumu pārrobežu sūtījumu jautājumos
1-08/446/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 000.00 €
Pasākumu programmas izstrāde laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Piešķirt - 25 000.00 €
Valsts vides dienesta nodarbināto apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/444/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 500.00 €
Apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamiem biotopiem un augu sugu atradnēm
1-08/451/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes palielināšana KF finansējuma apgūšanai
1-08/401/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 40 410.00 €
4. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi" iesniegtie projektu iesniegumi
„Kompostētāju klubs” - bio-atkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa
1-08/508/2014 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 7 942.00 €
Izlases ciršu mežsaimniecības veicināšana privātos mežos
1-08/521/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 8 982.00 €
Putnu migrācijas brīnumainie noslēpumi
1-08/519/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 9 993.00 €
Ej droši dabā
1-08/541/2014 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 7 684.00 €
Draudzīgi dabai
1-08/553/2014 Partnerība "Daugavkrasts"
Piešķirt - 7 236.00 €
MINIES GLOBĀLI
1-08/522/2014 Jumata
Piešķirt - 7 508.00 €
Kampaņa "Lokāla rīcība globālai attīstībai"
1-08/503/2014 homo ecos:
Piešķirt - 9 890.00 €
Zaļā Grafiti Festivāls
1-08/525/2014 Baltijas krasti
Noraidīt
Vides laboratorija traktora sliedēs
1-08/505/2014 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 8 661.00 €
Putnu festivāls 2015- „Pasaules migrējošo putnu dienas" Latvijā
1-08/557/2014 Latvijas Pūču izpētes biedrība
Piešķirt - 2 289.00 €
Kampaņa “Lielie zālēdāji Latvijas dabiskajās pļavās”
1-08/549/2014 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
Domāts - darīts - ietaupīts
Noraidīt
Labo darbu nedēļa 2015
1-08/527/2014 Palīdzēsim.lv
Noraidīt
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība mežā
1-08/524/2014 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
Meža dienu un starptautisko koka automašīnu sacensību organizēšana Kārķu pagastā
1-08/543/2014 Ugunspuķe
Noraidīt
Zemes stunda 2015
1-08/550/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 2 967.00 €
Izvēle 21 - sabiedriskā kampaņa atbildīgai klimata rīcībai
1-08/547/2014 Vides Izglītības fonds
Noraidīt
Sporta un atpūtas parks „Pīlādžu moto trase - Zaļā trase” – pilota projekts Latvijā zaļās domāšanas, dzīvesveida un uzvedības ieviešanai un popularizēšanai motokrosa vidē
1-08/514/2014 Tehnisko sporta veidu klubs "Pīlādzis"
Noraidīt
Meklējot zaļo PET!
1-08/530/2014 Silenes stariņi
Noraidīt
Veselīgs dzīvesveids – stipra ģimene
1-08/500/2014 Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis"
Noraidīt
Pārmaiņu pilsēta - Madona
1-08/540/2014 Pie Kraujas
Noraidīt
Rūpēties un saudzēt varu to, ko pazīstu!
1-08/501/2014 Ķiparu nams
Noraidīt
“Dzīvo zaļi un atbildīgi”
1-08/542/2014 Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Noraidīt
Mobilā ceļveža ekozime.lv izstrāde un popularizēšana
1-08/509/2014 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
Ilgtspējīgas un videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas informatīva kampaņa Dienvidkurzemē
1-08/539/2014 KBI (Zaļo Tehnoloģiju Klasteris)
Noraidīt
Dzīvo un patērē atbildīgi!
1-08/520/2014 SEBILLE
Noraidīt
Esi atBildīgs
Noraidīt
Publisks pasākums „Daba Tev - Tu Dabai”
1-08/515/2014 Saulei
Noraidīt
Meža draugu saiets Žīguru meža labumu ciemā
1-08/551/2014 Virica
Noraidīt
Uzmanību! Zaļā diena
1-08/545/2014 Sieviešu klubs "Šarms"
Noraidīt
"Vide un Tu"
1-08/534/2014 Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs
Noraidīt
Strops. Dārzs. Māja
1-08/558/2014 Starpnozaru mākslas grupa SERDE
Noraidīt
Kampaņa ”Sāc ar Sevi”
1-08/526/2014 Sāc ar sevi
Noraidīt
Pavasara noskaņa dabā
1-08/499/2014 Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Piešķirt - 850.00 €
Dzīvo zaļi – piedalies un ietekmē!
1-08/502/2014 Baltijas Iniciatīvu fonds
Noraidīt
Slēpošanas popularizēšanas un izglītošanas pasākuma „Baltais pavasaris” organizēšana
1-08/511/2014 Staburaga bērni, SO
Noraidīt
Videi draudzīgas uzņēmējdarbības veicināšana Latvijā
1-08/523/2014 Latvijas Tirgotāju asociācija
Noraidīt
Kāpjam grāvī lūkoties!
1-08/518/2015
Noraidīt
Latgales reģiona iedzīvotāju ekoloģiskās kultūras (eco-friendly) līmeņa testēšana
1-08/532/2014 Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku Asociācija
Noraidīt
Vide tavā un manā pilsētā
1-08/528/2014 Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds
Noraidīt
Iepazīsti emociju stāvokļus caur dabu
1-08/533/2014 Madonas amatniecības biedrība
Noraidīt
Instalācija – škēršļu taka “Augstāk par zemi!”
1-08/552/2014 Cēsu Jaunā skola
Noraidīt
Gudro lāču nams
1-08/516/2014 Labu darot
Noraidīt
„Tava zaļā izvēle”
1-08/531/2014 ERFOLG
Noraidīt
Health and Fresh blog
1-08/512/2014 Cilvēka studija TAO
Noraidīt
Veselīgā dzīvesveida popularizēšana
1-08/513/2014 EUROPEAN YOGA HEALING FEDERATION
Noraidīt
Informācijas kampaņa “Dzīvo praktiski un videi draudzīgi!” portālā diy.lv
1-08/507/2014 Latvijas elektroniskās informācijas asociācija, biedrība
Noraidīt
Saskati (redzi) neredzamo
1-08/498/2014 CO2 faktors
Noraidīt
5. Projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” konceptuāli atbalstītie projekti finansēšanai 2015.gadā
Materiālu par putniem izstrāde valsts nozīmes vides izglītības centriem
1-08/363/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt
Latvijas Dabas muzeja kā nacionālas nozīmes vides izglītības centra darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai
1-08/360/2014 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt
Dabas izglītības centrs "Meža māja'' darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai
1-08/380/2014 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt
Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības un komunikācijas infrastruktūras pilnveidošana
1-08/357/2014 Bērnu vides skola
Piešķirt
Piesārņojuma izkliedes novērtējums Rīgas Brīvostas beramkravu rajonam un piesārņojuma emisiju samazināšanas pasākumu plānošana
1-08/362/2014 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt
Gaisa kvalitātes kontrolei nepieciešamās programmatūras iegāde un lietotāju apmācība praktiskā darba veikšanai
1-08/361/2014 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt
Sadarbības veicināšana zivju resursu kontroles jomā starp biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība” un Valsts vides dienestu
1-08/367/2014 Vidzemes zvejnieku biedrība
Piešķirt
Braslas upes straujteču attīrīšana no koku un atkritumu sanesumiem taimiņu, strauta foreļu, alatu un nēģu nārsta vietās
1-08/358/2014 Braslas draugi
Piešķirt
Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/356/2014 Vides risinājumu institūts
Piešķirt
Ekoloģisko procesu takas atjaunošana Papes ciemā
1-08/372/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt
Laipu rekonstrukcija „Randu pļavās” Ainažos.
1-08/355/2014 Mēs-sabiedrībai
Piešķirt
Dabas tūrisma infrastruktūras ilgtspējīgas izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru nacionālajā parkā 2015. gadā.
1-08/379/2014 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt
Laipu atjaunošana piekrastes biotopu aizsardzībai Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
1-08/370/2014 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Piešķirt - 9 888.00 €
Putnu novērošanas torņa rekonstrukcija „Randu pļavās”
1-08/354/2014 Silva Fortis
Piešķirt - 9 265.00 €
6. Iesniegtais projekta pieteikums finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2015.gadā
1-08/538/2014 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 50 940.50 €
7. Izmaiņas projektu īstenošanā
Antropogēnā piesārņojuma (sadzīves atkritumu) samazināšana Gaujā, Gaujas senlejā
1-08/374/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.