MINIES GLOBĀLI

Reģ Nr. 1-08/522/2014

Projekta mērķis

Paaugstināt sabiedrības izpratni par samērīgu patēriņu, videi draudzīgu dzīvesveidu, eko un atbildīgu tūrismu, organizējot līdzdalības veicinošu aktivitāšu kopumu (mācīties darot), kas vērst uz personiskās iesaistes, pieredzes un emocionālā līdzpārdzīvojuma bāzes.

Projekta uzdevumi

Vispārīgie uzdevumi: 1. Veidot ilgstošu aktivitāšu kopumu samērīga patēriņa izpratnes palielināšanai. 2. Organizēt aktīva un videi draudzīga dzīves veida popularizēšanu – informējot, izglītojot, iesaistot, līdzdarbojoties. 3. Organizēt aktivitātes, kas balstās uz līdzdalības un „mācīšanās darot” principiem, liekot uzsvaru uz katra indivīda lomu, personisko pieredzi un ietekmi uz vides norisēm. Tiešie uzdevumi: 1. Noorganizēt 5 ModesTalkas Gulbenes novada teritorijā 2. Noorganizēt 6 upcycling darbnīcas Gulbenes pilsētā. 3. Noorganizēt 2 akcijas „Eko velo – minies globāli” ģimenēm. 4. Noorganizēt 2 vides ekspedīcijas bērniem un jauniešiem. 5. Noorganizēt sabiedrības informēšanas kampaņu „Trakais piedzīvojums Mežā” 6. Organizēt sociālo kampaņu Gulbenes, Alūksnes un Jaunpiebalgas novadu sociālajos tīklos samērīga patēriņa un videi draudzīga dzīves veida popularizēšanai.

Projekta rezultāti

Kvalitatīvie 1. Sniegti praktiski instrumenti samērīga patēriņa realizēšanai ikdienas dzīvē. 2. Caur sociālās kampaņas resursiem palielināta sabiedrības (īpaši jauniešiem) izpratne par samērīga patēriņa un videi draudzīga dzīves veida modeļiem, iespējām, variantiem Gulbenes, Jaungulbenes un Alūksnes novados 3. Sekmēta dabas vides izziņa un izglītošanās dabas aizsardzībā. Kvantitatīvie 4. Realizēts daudzveidīgs aktivitāšu kopums, iesaistot ap 600 dalībnieku praktiskā līdzdalībā. 5. Noorganizētas 11 darbnīcas samērīga patēriņa popularizēšanai, piedāvājot otrreizējās pārstrādes un upcycling pieejas. 6. Norganizētas 4 vides akcijas ģimenēm un bērniem vides, eko un atbildīga tūrisma koncepcijas popularizēšanai. Izveidoti un uzstādīti informējoši vides objekti sabiedrības informēšanai par videi draudzīgu dzīves veidu. 7. Noorganizēta sabiedrības informēšanas kampaņa „Trakais piedzīvojums ”Mežā”, kura ietvaros sagatavoti interaktīvi un vizuāli informējoši un izglītojoši materiāli par samērīgu patēriņu, videi draudzīgiem darbības modeļiem – indivīdam, ģimenei, sabiedrībai.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs Jumata
Gulbenes novads, "Kļavkalni", LV-4409
Projekta kopējās izmaksas 9 508.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 508.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 508.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.