• Sākums >
  • Piesārņojuma izkliedes novērtējums Rīgas Brīvostas beramkravu rajonam un piesārņojuma emisiju samazināšanas pasākumu plānošana

Piesārņojuma izkliedes novērtējums Rīgas Brīvostas beramkravu rajonam un piesārņojuma emisiju samazināšanas pasākumu plānošana

Reģ Nr. 1-08/362/2014

Projekta mērķis

Projekta „Piesārņojuma izkliedes novērtējums Rīgas brīvostas beramkravu rajonam un piesārņojuma emisiju samazināšanas pasākumu plānošana” mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu starp nevalstiskajām organizācijām un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 26. marta rīkojumu Nr. 130) noteiktā rīcības mērķa A5 „Palielināt vides aizsardzības sistēmas kapacitāti visos līmeņos un labāk atbalstīt vides sektora NVO kā nozīmīgu partneri sabiedrības iesaistīšanai vides jautājumu risināšanā” sasniegšanai.

Projekta uzdevumi

1. Daļiņu izkliedes modelēšanai nepieciešamo ievaddatu apkopošana un analīze; 2. Daļiņu emisiju apjoma aprēķināšana, izmantojot dažādas emisiju aprēķināšanas metodikas; 3. Daļiņu izkliedes modelēšana Rīgas brīvostas beramkravu teritorijai, kur pašlaik atrodas SIA „STREK” un SIA „Rīgas Centrālais termināls”, pie dažādiem scenārijiem; 4. Izkliedes modeļa verifikācija, izmantojot vides kvalitātes monitoringa datus; 5. Rekomendāciju daļiņu emisiju samazināšanai un kontrolei izstrādāšana.

Projekta rezultāti

Projekta „Piesārņojuma izkliedes novērtējums Rīgas brīvostas beramkravu rajonam un piesārņojuma emisiju samazināšanas pasākumu plānošana” atskaite.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 9 831.98 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 831.98 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 832.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.