Ej droši dabā

Reģ Nr. 1-08/541/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir radīt iespēju izzināt apkārtni, tā veidojot izpratni par bioloģisko daudzveidību dabas parkā Abavas senleja un tās nozīmi ikdienā. Rosināt izmantot resursus dabai draudzīgas ekonomikas attīstībai veidojot kvalitatīvus un videi draudzīgus pakalpojumus dabas parka apmeklētājiem.

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt Abavas senlejas tūrisma sezonas atklāšanas pasākumu – pārgājienu pa dabas parku no Sabiles. 2. Noorganizēt pirmo Abavas senlejas velodienu – velobraucienu no Kandavas līdz Sabilei pa jauno Abavas senlejas velomaršrutu nr.555 . 3. Noorganizēt dabas darbnīcas, divas dienas jūnija beigās vai jūlijā, ar iespēju nakšņot Abavas senlejā – iespēja iepazīt dabas procesus kopā ar vides gidiem un ekspertiem. 4. Noorganizēt dabas darbnīcu dienās vides gidu un ekspertu tikšanos un pasākuma izvērtējumu. 5. Noorganizēt skolēnu pārgājienu dienas septembrī vai oktobrī piedāvājot dažādu grūtību maršrutus ar uzdevumiem. 6. Sagatavot un ierunāt iknedēļas septiņu minūšu radiopārraides „Abavas senielejas ziņas” par videi draudzīgiem pasākumiem Abavas senlejā no maija līdz septembrim.. 7. Sagatavot trīs aktuālās radio intervijas pirms lielajiem pasākumiem. 8. Sagatavot publicēšanai informāciju par videi draudzīgu dzīvesveidu un pasākumiem Abavas senlejas dabas parkā un publicēt reģionālajā laikrakstā un republikas nozīmes žurnālā. 9. Sagatavot un regulāri publicēt interneta mājas lapās senleja.lv un draugiem.lv/aiac informāciju par dabas parku, tā objektu pieejamību apmeklētājiem. 10. Izgatavot un izvietot vizuālo informāciju Abavas senlejas dabas parka tūristu pulcēšanās vietās un pasākumu vietās - baneri par projektu un aicinājumu piedalīties projekta pasākumos. 11. Pirms pasākumiem izgatavot un izvietot afišas Abavas senlejas apdzīvotajās vietās.

Projekta rezultāti

2. Divi Abavas senlejas tūrisma sezonas atklāšanas pasākumi maija mēnesī – pārgājiens ar vides gidu no Sabiles un velobrauciens no Kandavas. (kopā ap 100 dalībniekiem) 3. Divu dienu vides izziņas un radošo darbnīcu pasākums kopā ar vides ekspertiem un vides gidiem Abavas senlejā uz Talsu un Kandavas novadu robežas jūnija beigās vai jūlija sākumā. (ap 200 dalībniekiem) 4. Skolēnu pārgājienu dienas ar orientēšanās uzdevumiem septembrī, kurās būs aicinātas piedalīties Kandavas novada, Talsu novada un Kuldīgas novada vispārizglītojošās skolas. (ap 200 dalībniekiem) 5. Regulāras iknedēļas radio pārraides no maija līdz septembrim par zaļo dzīves veidu Abavas senlejā. (ap 80000 klausītāju) 6. Tiks sagatavotas trīs aktuālās intervijas radio pirms pasākumiem. Reklāma par tām būs dzirdama arī citās nedēļas dienās. (ap 80000 klausītāju) 7. Tiks sagatavotas publikācijas laikrakstos un žurnālā, biedrības un novadu mājas lapās. Palielināsies mājas lapu apmeklētāju skaits, sekotāju skaits un ieteikumi. (ap 10000 lasītāju) 8. Par pasākumiem un tajos notiekošo no masu saziņas līdzekļiem un no pasākumu dalībniekiem uzzinās vairāki tūkstoši cilvēku visā Latvijā. 9. Pasākumos piedalīsies vides gidi no visas republikas, kas iegūto pieredzi varēs izmantot savās dzīves un darba vietās citās aizsargājamās dabas teritorijās. (20 vides gidi). 10. Pārvietojamais reklāmas baneris aicinās apmeklēt Abavas senlejas dabas parku un popularizēs projektu finansētāju - Latvijas vides aizsardzības fondu. 11. Vismaz vienpadsmit projekta darbinieki gūs lielisku organizatoriskā darba pieredzi.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2015
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 13 880.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 900.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 684.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.