• Sākums >
  • Dabas izglītības centrs "Meža māja'' darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai

Dabas izglītības centrs "Meža māja'' darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai

Reģ Nr. 1-08/380/2014

Projekta mērķis

Uzlabot un pilnveidot dabas izglītības centra „Meža māja” darbību, īstenojot aktivitātes, kas veicinātu visaptveroša, mērķtiecīga un dažādu auditoriju vajadzībām pielāgota vides izglītības piedāvājuma realizēšanu Ķemeru nacionālā parka teritorijā; atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes stratēģijā definētajiem dabas izglītības centra mērķiem.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt pastāvīgi pieejamu un kvalitatīvu informāciju par Ķemeru nacionālā parka dabas vērtībām un to iepazīšanas iespējām apmeklētājiem bagātākās sezonas laikā no aprīļa līdz septembrim, algojot nepilnas slodzes darbinieku tūrisma informācijas sniegšanai; 2. Uzlabot un papildināt līdzšinējo dabas izglītības piedāvājumu (dabas skolas nodarbību un interaktīvās ekspozīcijas papildināšana ar ekosistēmu pakalpojumu pieeju; tematisku nedēļas nogaļu un atvērto durvju dienu rīkošana DIC, u.c.): 2.1. algojot dabas izglītības speciālistu (pilna slodze) no 2014. gada novembra līdz 2015. gada septembrim; 2.2. algojot dabas izglītības speciālista asistentu (nepilna slodze) dabas skolas aktīvākās sezonas laikā 2015. gada aprīlī, maijā un septembrī; 2.3. nodrošinot nepieciešamos materiālus nodarbību īstenošanai; 2.4. sagatavojot un izdodot nepieciešamos informācijas materiālus par ĶNP dabas vērtībām un to iepazīšanas iespējām; 2.5. iegādājoties un uzstādot dabas izglītības centra aktualitāšu/ziņojumu dēļus (informācijas punktus) Ķemeru nacionālā parka apdzīvotajās vietās; 2.6. iekārtojot dabas izglītības centrā „Meža māja” „bērnu stūrīti” pirmsskolas vecuma bērniem, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu 3. Nodrošināt tradicionālo dabas izglītības pasākumu kvalitatīvu norisi, piesaistot attiecīgo jomu ekspertus un iegādājoties materiālus radošajām darbnīcām. 4. Iegādāties labas kvalitātes fotokameru dabas izglītības centra darbības dokumentēšanai un foto arhīva veidošanai, ko iespējams izmantot turpmākajā dabas izglītības piedāvājumā.

Projekta rezultāti

1. 2015. gadā, laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim katru dienu no trešdienas līdz svētdienai (ieskaitot) DIC „Meža mājā” paspārnē bijis atvērts tūrisma informācijas centrs, nodrošinot informāciju par Ķemeru nacionālā parka dabas vērtībām un to iepazīšanas iespējām (algots nepilnas slodzes darbinieks). 2. Laika posmā no 2014. gada 1. novembra līdz 2015. gada 30. septembrim, algojot vienu pilnas un vienu nepilnas slodzes darbinieku DIC: 2.1. esošās dabas izglītības nodarbības un DIC ekspozīcija papildinātas ar tematiskiem uzdevumiem/aktivitātēm par tēmu „Ekosistēmu pakalpojumi” atbilstoši katras mērķauditorijas zināšanu līmenim un vajadzībām; 2.2. noorganizētas dabas skolas nodarbības skolēniem (iekļaujot no jauna izstrādāto sadaļu par ekosistēmu pakalpojumiem) atbilstoši pieprasījumam; iegādāti nepieciešamie materiāli nodarbību vadīšanai; 2.3. noorganizētas vismaz 11 tematiskas nedēļas nogales DIC par dažādām dabas izglītības tēmām (vismaz viena mēnesī); 2.4. sagatavoti un izdoti 3 atšķirīgi informācijas materiāli par dabas vērtību iepazīšanas iespējām (tostarp, tūrisma infrastruktūru) Ķemeru nacionālajā parkā. 2.5. iegādāti un uzstādīti desmit (12) dabas izglītības centra informācijas punkti. Ķemeru nacionālā parka apdzīvotajās vietās; 2.6. Dabas izglītības centrā „Meža māja” iekārtots „bērnu stūrītis” pirmsskolas vecuma bērniem, aprīkots ar paklāju (2x3 m), 15 spilveniem sēdēšanai, 10 mīkstajām rotaļlietām – roku lellēm (Latvijas dzīvnieki), mīksto kluču – bilžu loto komplektu (9 kluči). 3. Īstenoti četri (4) publiskie pasākumi – pavasara Putnu dienas, Eiropas dabas un nacionālo parku diena, Sēņu diena, Sikspārņu nakts -, piesaistot ekspertus un iegādājoties materiālus radošajām darbnīcām. 4. Iegādāta fotokamera dabas izglītības centra darbības dokumentēšanai un foto arhīva veidošanai, ko iespējams izmantot turpmākajā dabas izglītības piedāvājumā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2015
Īstenotājs Ķemeru nacionālā parka fonds
Jūrmala, "Meža māja", Ķemeri, LV-2012
Projekta kopējās izmaksas 27 592.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 592.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.