• Sākums >
  • Metodikas un kritēriju izstrāde plānoto plūdu riska mazināšanas pasākumu izvērtēšanai un prioritāšu noteikšanai

Metodikas un kritēriju izstrāde plānoto plūdu riska mazināšanas pasākumu izvērtēšanai un prioritāšu noteikšanai

Reģ Nr. 1-08/556/2014

Projekta mērķis

Izstrādāt kritērijus, lai izvērtētu plūdu riska pārvaldības plānos paredzēto pasākumu būtiskumu, un metodiku pasākumu īstenošanas prioritāšu noteikšanai.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt kritērijus, pēc kādiem novērtēt iespējamo plūdu riska mazināšanas pasākumu būtiskumu, ņemot vērā teritorijas applūšanas risku un plūdu iespējamo ietekmi uz iedzīvotājiem, saimniecisko darbību, infrastruktūru, vidi, dabas un kultūras vērtībām, kaimiņvalstu teritoriju. 2. Izmantojot izstrādātos kritērijus, sagatavot metodiku plūdu riska pārvaldības plānos paredzēto pasākumu būtiskuma izvērtēšanai un sakārtošanai prioritāšu secībā. 3. Pārbaudīt metodikas praktisko pielietojumu Daugavas upju baseinu apgabalā noteiktajās plūdu riska apdraudētajās teritorijās un, ja nepieciešams, veikt korekcijas metodikā. 4. Sagatavot kritēriju sarakstu, metodikas aprakstu un informāciju par tās pārbaudes rezultātiem. Aktivitātes – informācijas vākšana, apstrāde, izvērtēšana, kritēriju un metodikas aprakstu sagatavošana.

Projekta rezultāti

Izstrādātie kritēriji un metodika būs gatava lietošanai. Tā kā darba uzdevumā paredzēta arī metodikas pārbaude (testēšana), uzlabojumi tajā nebūs nepieciešami un projekta rezultātu uzturēšanai pēc projekta īstenošanas nebūs nepieciešams finansējums.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 3 861.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 861.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 013.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.