• Sākums >
  • Ekoloģisko procesu takas atjaunošana Papes ciemā

Ekoloģisko procesu takas atjaunošana Papes ciemā

Reģ Nr. 1-08/372/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot DP Pape tūrisma infrastruktūru, atjaunojot un pilnveidot ekoloģisko procesu taku DP „Pape” Papes ciema teritorijā, Rucavas novadā.

Projekta uzdevumi

Projekta galvenais uzdevums ir atjaunot ekoloģisko procesu taku atbilstoši ĪADT vienotajam stilam un apsaimniekošanas principiem, lai izglītotu sabiedrību par dabas ekoloģiskajiem procesiem piecās ekosistēmās-ezers, pļava, mežs, purvs un kāpas.

Projekta rezultāti

Atjaunota ekoloģisko procesu taka 9,1 km kopgarumā DP Pape, Papes ciemā atbilstoši mūsdienu ĪADT vienotā stila prasībām. Apmeklētājiem pieejama informācija par dabas procesiem, kas nodrošina piecu ekosistēmu-ezera, pļavas, meža, purva un kāpu veidošanos un pastāvēšanu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.05.2015
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 9 996.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 996.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 996.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.