• Sākums >
  • Informācijas, metodikas, materiālu un pasākumu nodrošināšana ministrijas veiktspējas stiprināšanai 2015.gada 1.pusgadā

Informācijas, metodikas, materiālu un pasākumu nodrošināšana ministrijas veiktspējas stiprināšanai 2015.gada 1.pusgadā

Reģ Nr. 1-08/555/2014

Projekta mērķis

No 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē (turpmāk – Latvijas prezidentūras). Prezidentūras pusgadā Latvijai būs iespēja noteikt ES Padomes dienas kārtību, kā arī iegūt ļoti noderīgu pieredzi politisko un ekonomisko procesu veidošanā Eiropas līmenī. Tā būs arī iespēja ikvienam no mums parādīt Latviju kā profesionālu, attīstītu valsti, iepazīstināt ar mūsu kultūru un tradīcijām, kā arī popularizēt vietējās preces un pakalpojumus. Prezidentūra ES Padomē tiek īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras uzņemas prezidentūru viena pēc otras. Trio prezidentūru 2014.gada 1.jūnijā ievadīja Itālija, tai sekos Latvija, un 2015.gada otrajā pusē to noslēgs Luksemburga. Projekta mērķis ir nodrošināt VARAM kvalitatīvu dalību Latvijas prezidentūras īstenošanas laikā, nodrošinot pasākumus Latvijā un ārpus Latvijas robežām, kas netiek finansēti no Latvijas prezidentūras sekretariāta finanšu resursiem.

Projekta uzdevumi

Atbalsts VARAM pasākumiem Latvijas prezidentūras ietvaros tiek paredzēts no 2 daļām: 1. Materiāltehniskais un reprezentatīvo materiālu nodrošinājums: 1.1. VARAM pasākumiem Latvijas prezidentūras ietvaros Latvijā un ārpus Latvijas. Atbalsts tiek plānots sekojošiem pasākumiem Latvijā: • Neformālā klimata politikas sanāksme 22.01.2015. • Eiropas Komisijas Klimata pārmaiņu komitejas 1.darba grupas „Ikgadējā siltumnīcefekta gāzu emisiju inventarizācijas” sanāksme (WG1) 19.02., 20.02.2015. • Ekspertu kontaktgrupa par ziņošanu (CGREP) 18.02.2015. • ES Padomes darba grupas „J.1 Vides jautājumu darba grupa” (atašeju) neformālā sanāksme 16.04., 17.04.2015. • Ekspertu kontaktgrupa par Kioto protokola elastīgajiem mehānismiem (CGMEX), 21.04.2015. • Ekspertu kontaktgrupa par lauksaimniecības, mežsaimniecības un zemes lietošanas jautājumiem (CGAFOLU), 22.04. un 23.04.2015. • Ekspertu kontaktgrupa zinātnes jautājumos (CGSCIENCE), 24.04.2015. • Ekspertu kontaktgrupa juridiskajos jautājumos (CGLEX), 16.04.2015. • Ūdens un jūras direktoru sanāksme, 26.05.- 27.05.2015. • u.c. 1.2. Reprezentatīvie materiāli gan pasākumiem, kas norisinās Latvijā, gan arī starptautiskajiem pasākumiem. 2. 5 īstermiņa ekspertu pakalpojumi atbalstam darba grupu dokumentu sagatavošanai un mākslinieka dalība: • Viedokļu formulēšana, kā arī dokumentu sagatavošana darba grupu sanāksmēm; • Runas un sagatavoto dokumentu redakcionālā uzlabošana; • Valodas korektors, lai nodrošinātu kvalitatīvu dokumentu sagatavošanu angļu valodā; • 1 mākslinieka dalība SUPER Triple COP pasākuma atklāšanā, Ženēvā, Šveicē.

Projekta rezultāti

Katra ES dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darba norisi. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika ES veidot ES dienaskārtību un vadīt ES Padomes darbu. Trīs galvenie Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015 programmas principi ir iesaistīšanās, izaugsme un ilgtspēja. Savukārt Latvijas prezidentūras prioritārie darbības virzieni būs: 1. informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai; 2. konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījumu nākotnes attīstībai; 3. ES lomas stiprināšana globālā mērogā, labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos. VARAM nodrošinās sekmīgu Latvijas prezidentūras norisi atbilstoši savai kompetencei, t.i., vides aizsardzības, reģionālās attīstības un informācijas sabiedrības jomās. Galvenie jautājumi Latvijas prezidentūras laikā VARAM kompetences jomās: • Vides aizsardzība; • Reģionālās attīstības jomā; • Informācijas sabiedrības jomā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 65 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 65 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 112.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.