• Sākums >
  • Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Reģ Nr. 1-08/356/2014

Projekta mērķis

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt tādu meža ekosistēmu apsaimniekošanas plānošanas pieeju īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā, kas nodrošina mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanu, aizsargājamo meža biotopu platību palielināšanu un cilvēka darbības ietekmēto meža ekosistēmu dabiskošanu.

Projekta uzdevumi

Projekta galvenais uzdevums ir izveidot efektīvu un savstarpēji integrētu sistēmu meža ekosistēmas raksturojošo datu ievākšanai un apsaimniekošanas pasākumu plānošanai, kas kalpotu par pamatu tādai mežu apsaimniekošanas un plānošanas pieejai, kas veicinātu dabas un ainaviskās daudzveidības saglabāšanos īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (turpmāk – ĪADT).

Projekta rezultāti

1. Veikta meža un biotopu inventarizācija un to stāvokļa novērtējums 5825 ha lielās platībās Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – DAP) apsaimniekotajās esošajās ĪADT, to veicot pēc projekta ietvaros izstrādātas integrētas metodikas. 2. Izgatavoti meža apsaimniekošanas plāni 5825 ha lielām platībām, kas atrodas DAP apsaimniekošanā esošajās ĪADT, fokusējoties uz dabas daudzveidības un ekosistēmu dabisko struktūru saglabāšanu un biotopu stāvokļa uzlabošanu. 3. Noorganizēti divi semināri DAP īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas un biotopu atjaunošanas pasākumu plānošanas speciālistiem par meža apsaimniekošanas pasākumu plānošanu meža bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai un palielināšanai. 4. Noorganizēts viens seminārs meža inventarizācijas un meža apsaimniekošanas plānošanas speciālistiem/pakalpojumu sniedzējiem par integrētu mežaudžu kvantitatīvo un kvalitatīvo parametru ievākšanu aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2016
Īstenotājs Vides risinājumu institūts
Priekuļu nov., Lidlauks, Priekuļu pag.,, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 104 555.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 104 555.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 104 555.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.