• Sākums >
  • Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte

Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte

Reģ Nr. 1-08/423/2014

Projekta mērķis

Latvijas aizsargājamo sugu augu ex situ kultivēšanas un saglabāšanas paņēmienu izzināšana. Dažu sugu savvaļas populāciju pētījumi, lai kompleksā pieejā iegūtu pielietojamus datus sugu saglabāšanai in situ.

Projekta uzdevumi

Projekts iecerēts kā 2014. gada projekta turpinājums ar jaunu sadaļu – sēklu embriju dzīvotspējas salīdzinājumu in situ un ex situ augušiem augiem. Izmantojot jau in vitro ievadīto īpaši aizsargājamo augu materiālu, tiks pētīta atsevišķu sugu augu kultivēšana, sugu bankas uzturēšana tiks nodrošināta dažādās temperatūrās, tai skaitā, lēnas augšanas apstākļos, izvēloties piemērotākās barotnes no iepriekšējiem eksperimentiem un veicot jaunus izmēģinājumus. Turpināsies darbs ar kultivēšanai nepakļāvīgām sugām, ar sugām, kas slikti adaptējas ex situ. Tiks organizētas ekspedīcijas ikgadējai pētāmo augteņu apsekošanai, sēklu iegūšanai, reintrodukcijas izmēģinājuma monitoringam. Kultūrā pavairoto reto sugu augu stādījumus ekspozīcijās un biotopos NBD teritorijā papildinās un izmantos fenoloģiskiem novērojumiem un apmeklētāju izglītošanai. Dažu Eiropas Biotopu Direktīvas aizsargājamu sugu populācijās tiks veikta īpatņu uzskaite demogrāfiskās struktūras raksturošanai. Tiks pabeigta dzeltenās dzegužkurpītes Latvijas populācijas analīze. Paredzēts reģistrēt un salīdzināt ziedēšanu, sēklu daudzumu un to dzīvotspēju in vitro iegūtajiem augiem, NBD pussavaļas apstākļos augošajiem augiem un dabiskajos biotopos augošajiem augiem, izstrādāt embriju dzīvotspējas testa metodiku.

Projekta rezultāti

Veidojamā in vitro banka sekmēs bioloģiskās daudzveidības ex situ saglabāšanas pētījumu attīstību un ir arī līdzeklis reto augu bioloģijas izzināšanai (70 sugas dažādiem mērķiem). Projekta izstrādē tiks iegūtas specifiskas zināšanas par sugu adaptāciju un saglabāšanu ex situ. Sekmīgai sugas adaptācijai ex vitro apstākļiem svarīgs rādītājs ir sēklu daudzums un kvalitāte, tāpēc tiks uzsākta šo zināšanu pakāpeniska uzkrāšana. In situ pētījumos iegūtie dati par dzelteno dzegužkurpīti dos iespēju novērtēt sugas stāvokli Latvijā, tās augteņu dažādību un atsevišķu (27) atradņu augu ģenētisko daudzveidību vai unikalitāti, kas būs labs pamats sugas aizsardzības plāna izveidei. Aizsargājamo Latvijas savvaļas sugu augu ekspozīcija tiks izmantota Nacionālā botāniskā dārza apmeklētāju izglītošanai – priekšstata veidošanai par bioloģisko daudzveidību un tās saglabāšanas nepieciešamību.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 10 219.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 219.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.