• Sākums >
  • Gaisa kvalitātes kontrolei nepieciešamās programmatūras iegāde un lietotāju apmācība praktiskā darba veikšanai

Gaisa kvalitātes kontrolei nepieciešamās programmatūras iegāde un lietotāju apmācība praktiskā darba veikšanai

Reģ Nr. 1-08/361/2014

Projekta mērķis

Projekta „ Gaisa kvalitātes kontrolei nepieciešamās programmatūras iegāde un lietotāju apmācība praktiskā darba veikšanai” mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu starp nevalstiskajām organizācijām un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 26. marta rīkojumu Nr. 130) noteiktā rīcības mērķa A5 „Palielināt vides aizsardzības sistēmas kapacitāti visos līmeņos un labāk atbalstīt vides sektora NVO kā nozīmīgu partneri sabiedrības iesaistīšanai vides jautājumu risināšanā” sasniegšanai.

Projekta uzdevumi

- nodrošināt, ka Valsts vides dienesta (VVD) un VVD reģionālo vides pārvalžu darbinieku rīcībā un Vides Pārraudzības valsts biroja (VPVB) ir nepieciešamie tehniskie līdzekļi darba veikšanai; - paaugstināt Valsts vides dienesta (VVD), VPVB un VVD reģionālo vides pārvalžu darbinieku profesionālo kvalifikāciju, lai veiktu kvantitatīvu operatoru piedāvāto gaisa piesārņojuma emisijas limitu projektu analīzi un pārbaudi, un definētu piesārņojošo darbību atļauju nosacījumus.

Projekta rezultāti

- iegādāta gaisa piesārņojuma modelēšanas programmatūras lietošanas licence 5 lietotājiem un 4 portatīvie datori; - nodrošināta VVD, VPVB un VVD reģionālo vides pārvalžu darbinieku teorētiskā un praktiskā apmācība gaisa piesārņojuma emisijas daudzuma

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 31 623.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 623.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 623.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.