• Sākums >
  • Latvijas Dabas muzeja kā nacionālas nozīmes vides izglītības centra darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai

Latvijas Dabas muzeja kā nacionālas nozīmes vides izglītības centra darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai

Reģ Nr. 1-08/360/2014

Projekta mērķis

Uzlabot Latvijas Dabas muzeja (turpmāk tekstā- Muzejs) kā nacionālas nozīmes vides izglītības centra darbību, lai veicinātu un stiprinātu sabiedrības vides apziņu.

Projekta uzdevumi

- Pilnveidot infrastruktūru nacionālas nozīmes vides izglītības centrā; - Papildināt vides izglītībai nepieciešamo materiālo bāzi.

Projekta rezultāti

- Pilnveidota nacionālas nozīmes vides izglītības centra infrastruktūra: - atjaunots CITES stends, - papildināta antropoloģijas ekspozīcija, - pilnveidota mineraloģijas ekspozīcija, - atjaunota un modernizēta tehnika jūras, entomoloģijas un zooloģijas ekspozīcijās, - izgatavotas Latvijas rāpuļu un abinieku mulāžas, - pilnveidots tehnikas nodrošinājums muzeja pedagoģisko programmu, izstāžu, ekspozīciju, akciju, dažādu pasākumu, aktivitāšu un mākslinieku darba vajadzībām, - izveidoti informācijas stendi, - paplašināta videonovērošanas sistēma, - izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša garderobe apmeklētājiem, - nodrošināta labāka Muzeja pieejamība . - Papildināta vides izglītībai nepieciešamā materiālā bāze: - izveidots Muzeja jubilejas izdevums (elektroniskā un drukas formātā), ar mērķi informēt sabiedrību par zinātniskajiem pētījumiem un aktuālāko Muzejā, - izveidoti informācijas materiāli (bukleti, darba lapas), - papildināti materiāli pedagoģiskajām programmām, - papildināta un uzlabota Muzeja mājaslapa (360ºvirtuālā tūre, informācijas atjaunošana vairākās valodās, darba lapu ievietošana), - saturiski papildināta audio gida informācija.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2015
Īstenotājs Dabas muzeja atbalsta biedrība
Rīga, Kr. Barona iela 4, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 132 367.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 132 367.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 132 367.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.