• Sākums >
  • Valsts vides dienesta nodarbināto apmācības Valsts administrācijas skolā

Valsts vides dienesta nodarbināto apmācības Valsts administrācijas skolā

Reģ Nr. 1-08/444/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir rast iespēju Valsts vides dienesta ierēdņiem un darbiniekiem apmeklēt 30 no Valsts administrācijas skolas piedāvātajiem apmācību kursiem.

Projekta uzdevumi

ŅNodrošināt Valsts vides dienesta ierēdņiem un darbiniekiem iespēju apmeklēt Valsts administrācijas skolas piedāvātos apmācību kursus: 1. Laika menedžments (18 dalībnieki); 2. Stresa menedžments (15 dalībnieki); 3. Efektīva komunikācija ar klientu (14 dalībnieki); 4. Efektīva komunikācija pa telefonu (3 dalībnieki); 5. Kā sagatavoties intervijai ar medijiem (5 dalībnieki); 6. Efektīvs vadītājs (4 dalībnieki); 7. Efektīvi un pārliecinoši – veiksmīgas publiskās uzstāšanās atslēga (5 dalībnieki); 8. Efektīva komandas sadarbība (7 dalībnieki); 9. Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office 2010 programmatūru (Word, Excel) (5 dalībnieki); 10. Praktikums vienkāršoto iepirkuma procedūru organizēšanai (3 dalībnieki); 11. Efektīva personāla atlase vai īstais cilvēks īstajā vietā (1 dalībnieks); 12. Interneta tehnoloģiju izmantošanas iespējas (4 dalībnieki); 13. Komunikācijas kompetence (14 dalībnieki); 14. Komunikācija projektu vadībā (1 dalībnieks); 15. Konflikts kā iespēja un sabiedrotais (2 dalībnieki); 16. Rakstiskā saziņa (16 dalībnieki); 17. Efektīva prezentācija (9 dalībnieki); 18. Procesu vadīšana. Procesu mērīšana, analizēšana un optimizēšana (3 dalībnieki); 19. Labā prakse risku vadībā (4 dalībnieki); 20. Kvalitātes vadība teorijā un praksē. Kvalitātes vadības sistēma (3 dalībnieki); 21. Iekšējās kontroles sistēma (3 dalībnieki); 22. Administratīvā procesa aktuālie jautājumi (10 dalībnieki); 23. Administratīvo pārkāpumu process iestādē (5 dalībnieki); 24. Administratīvo aktu sagatavošana (10 dalībnieki); 25. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās (6 dalībnieki); 26. Ievadkurss valsts pārvaldē jaunajiem ierēdņiem (10 dalībnieki); 27. Efektīvas komandas vadība (1 dalībnieks); 28. Līderības principi vadītāja darbā (1 dalībnieks); 29. Informācijas atklātības likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā (3 dalībnieki); 30. Sistēmiskā līderība (1 dalībnieks).

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultāta Valsts vides dienesta ierēdņi un darbinieki iegūs jaunas zināšanas par valsts pārvaldi, par iestādē strādājošo motivācijas pasākumiem un saskarsmes psiholoģijas dažādiem aspektiem, administratīvo procesu, IT jomu, par komunikāciju ar klientiem un sabiedrību u.c. jomās, kuras tiks izmantotas pildot amata pienākumus.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 14 720.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 720.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.