Draudzīgi dabai

Reģ Nr. 1-08/553/2014

Projekta mērķis

Veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju vides izglītību un audzināšanu atkritumu šķirošanas jomā, ilgtspējīgas patērētāju uzvedības modeļa attīstību.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot novada iedzīvotājiem pieejamu ilgtspējīgu informatīvi izglītojošu interneta vietnes avotu par „zaļu” dzīvesveidu. 2. Veikt Ķekavas novada iedzīvotāju izglītošanas un audzināšanas kampaņu. Lai projektā plānotā izglītojošā kampaņa noritētu sekmīgi, tās norises nodrošināšanai plānojam sekojošus uzdevumus: 2.1. Popularizēt Ekoskolas (Daugmales pamatskola) labos piemērus un izglītot pārējo Ķekavas novada skolu 1-4 klašu audzēkņus par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu un radīto atkritumu daudzuma samazināšanu. 2.2. Organizējot „zaļo” stundu Ķekavas vidusskolā, Baložu vidusskolā, Pļavniekkalna sākumskolā, 1.-4.klašu skolēniem radīt izpratni par atkritumu šķirošanu un „zaļu” dzīvesveidu. 2.3. Turpināt pilnveidot Daugmales pamatskolas audzēkņu izpratni par dabai draudzīgu dzīvesveidu. Organizēt konkursu par grāmatzīmes izveidi. Konkursā uzvarējušo grāmatzīmi iespiest tipogrāfijā. 2.4. Sagatavot izglītojošus materiālus par atkritumu šķirošanu un radīto atkritumu daudzuma samazināšanu. Materiālus publicēt Ķekavas novada izdevumā „Ķekavas novads”. 2.5. Sagatavot izglītojošu materiālu par atkritumu šķirošanu un radīto atkritumu daudzuma samazināšanu. Izglītojošos materiālus izvietot Ķekavas novada interneta vietnē www.kekavasnovads.lv 2.6. Izgatavot informatīvi izglītojošus bukletus par atkritumu šķirošanu, kas nepieciešami izglītojošo pasākumu norisei. 2.7. Sagatavot izglītojošus plakātus par atkritumu šķirošanu daudzdzīvokļu namu īpašniekiem un izvietot Ķekavas novada daudzdzīvokļu namu kāpņutelpās. 2.8. Izgatavot informatīvi – izglītojošas planšetes ar izglītojošu informāciju par atkritumu šķirošanu un tās uzstādīt dalīto atkritumu šķirošanas vietās. 2.9. Nodrošināt izglītojošo pasākumu organizāciju un inovatīvā veidā novadīt četrus sabiedrību izglītojošus pasākumus. Nodrošināt izglītojošo pasākumu norisi un iegādāties nepieciešamās prezentācijas – balvas. Nodrošināt izglītojošo pasākumu atraktivitāti, iegādāties un izgatavot interaktīvu stendu (Laimes rats).

Projekta rezultāti

1. Ar Ķekavas novada pašvaldības atbalstu Interneta vietnē www.kekavasnovads.lv izveidota atsevišķa informatīvi izglītojoša sadaļa draudzīgi dabai, kas pieejama visiem interneta lietotājiem un kurā pastāvīgi var atrast informāciju par dalīto atkritumu pareizu šķirošanu, šo vietu adresēm, kā arī „zaļā” dzīvesveida jaunumus un aktualitātes. Šajā sadaļā publicētas arī novada teritorijā esošās dalīto atkritumu savākšanu vietu adreses un norādes par to atrašanos, ievietotas 5 izglītojošas publikācijas. 2. Popularizēta Daugmales eko-skolas programma. Informācija par skolas „zaļajām” aktivitātēm regulāri publicēta interneta vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā draudzīgi dabai. Interneta vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā draudzīgi dabai publicēta Daugmales skolēnu izveidotā multfilma par atkritumu šķirošanu. 3. Ķekavas vidusskolas, Baložu vidusskolas, Pļavniekkalna sākumskolas vispārizglītojošo skolu 1.-4.klašu skolēni piedalījušies „zaļajā” stundā, kuras laikā noskatījušies Daugmales skolēnu sagatavoto multfilmu par atkritumu šķirošanu. Kopskaitā 800 Ķekavas novada bērniem radīta izpratne par „zaļu” dzīvesveidu. 4. Piedaloties konkursā, 30 Daugmales pamatskolas audzēkņiem uzlabota izpratne par dabai draudzīgu dzīvesveidu, tipogrāfijā izgatavotas grāmatzīmes 1000 gab. 5. Sagatavoti un publicēti izglītojoši materiāli par atkritumu šķirošanu un radīto atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām Ķekavas novada pašvaldības izdevumā „Ķekavas novads” – 2 publikācijas. ar kurām iepazinušies 13000 novada iedzīvotāji. (izdevuma tirāža 13000gab.). 6. Sagatavoti un publicēti izglītojoši materiāli par atkritumu šķirošanu un radīto atkritumu daudzuma samazināšanu Ķekavas novada pašvaldības Interneta vietnē www.kekavasnovads.lv 2 publikācijas, kā rezultātā par videi draudzīgu dzīvesveidu izglītoti 9000 iedzīvotāji (interneta vietnes vidējais mēneša unikālo apmeklētāju skaits). 7. Izgatavoti un izvietoti daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpās informatīvi plakāti 100 gab., tādējādi sniedzot izglītojošu informāciju par atkritumu šķirošanu aptuveni 2 500 daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem. 8. Ķekavas novada 20 dalīto atkritumu šķirošanas vietās izvietotas informatīvi-izglītojošas planšetes ar informāciju par atkritumu šķirošanu, kas ikreiz, izmetot atkritumus, atgādinās iedzīvotājiem par pareizu atkritumu sadali pa konteineriem, jo ne mazums iedzīvotāju pārzina teoriju, bet mēdz kļūdīties, praktiski šķirojot atkritumus. 9. notikuši 4 izglītojoši pasākumi par atkritumu šķirošanu, kuros kopā piedalījušies ne mazāk kā 1000 Ķekavas novada iedzīvotāji. Kā palīglīdzeklis pasākumu atraktīvai norisei, izgatavots interaktīvais stends (Laimes rats) un informatīvi izglītojoši bukleti 1000 gab. 10. Salīdzinot ar 2014.gadu (52 832 m3), samazinājies kopējais atkritumu apjoms. 11. Izveidotas 2 jaunas dalīto atkritumu šķirošanas vietas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 14.12.2015
Īstenotājs Partnerība "Daugavkrasts"
Ķekavas novads, Rīgas iela 26, LV-2123
Projekta kopējās izmaksas 9 056.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 236.31 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 236.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.