• Sākums >
  • Vides aizsardzību iestāžu amatpersonu kvalifikācijas un kompetences celšana atkritumu pārrobežu sūtījumu jautājumos

Vides aizsardzību iestāžu amatpersonu kvalifikācijas un kompetences celšana atkritumu pārrobežu sūtījumu jautājumos

Reģ Nr. 1-08/446/2014

Projekta mērķis

Valsts vides dienesta veiktspējas stiprināšana par EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS Nr. 660/2014 ar ko groza Regulu Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem ieviešanu.

Projekta uzdevumi

Dalībvalstis līdz 2017. gada 1. janvārim nodrošina, ka attiecībā uz visu valsts ģeogrāfisko teritoriju vai nu kā atsevišķs plāns, vai arī kā skaidri nodalīta cita plāna daļa ir izveidots viens vai vairāki plāni inspicēšanai. Inspekciju plānu pamatā ir riska novērtējumus par konkrētām atkritumu plūsmām un nelikumīgo sūtījumu avotiem un – attiecīgos gadījumos, ja tādi dati ir pieejami, – izmeklēšanas dati, piemēram, dati par policijas un muitas iestāžu veiktu izmeklēšanu un noziedzīgu darbību analīzi. Minētā riska novērtējuma mērķis cita starpā ir noskaidrot vajadzīgo inspekciju minimālo skaitu, tostarp objektu, uzņēmumu, starpnieku, tirgotāju un atkritumu sūtījumu vai attiecīgās reģenerācijas vai apglabāšanas fizisku pārbaužu skaitu. Projekta ietvaros risināmie jautājumi: 1. izstrādāt kārtību sadarbībai starp inspekcijās iesaistītajām iestādēm - VVD, Muitas pārvaldi un policiju; 2. sagatavot inspektoru apmācību programmu ar inspekcijām saistītos jautājumos un organizēt seminārus, kuros tiks apskatīti sekojoši jautājumi: • Pārrobežu atkritumu sūtījumus reglamentējošie normatīvie akti • Ko uzskata par atkritumu pārrobežu sūtījumu • Kas var būs paziņotājs vai persona, kas organizē sūtījumu • Atkritumu klasifikācija pēc Bāzeles konvencijas • Atkritumu pārrobežu pārvietošanai piemērojamās kontroles procedūras piemērošana (iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra, vispārējas informācijas prasības, pārvietošanas aizliegumi) • Iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūras principi un pamatdokumenti • Prasības atkritumu sūtījumiem ES , ESAO lēmuma valstu ietvaros, uz valstīm, kas nepiemēro ESAO lēmumu • Prasības faktiski veicot atkritumu sūtījumu • Aizliegumi Latvijā • Kas ir nelikumīgs sūtījums • Rīcība atklājot nelikumīgu sūtījumu • Drošības aspekti, veicot konteineru atvēršanu • Kādas pazīmes norāda par iespējamu nelikumīgu sūtījumu (sākot ar informāciju dokumentos un noslēdzot ar kravas apskati) • Dominējošās atkritumu plūsmas Latvijā, kuras no tām tiek uzskatītas par problemātiskām • Pieejamie informācijas avoti un datu bāzes 3. Izstrādāt inspekcijas plānu, kurā tiks ietverti šādi elementi: • inspekciju mērķi un prioritātes, tostarp apraksts par to, kā šīs prioritātes ir tikušas noteiktas; • inspekciju plānā iekļautais ģeogrāfiskais apgabals, t.sk., sadarbība un kopīgas inspekcijas ar Lietuvas un Igaunijas atbildīgajām institūcijām; • informācija par plānotajām inspekcijām, tostarp par fiziskām pārbaudēm; • informācija par cilvēkresursiem, finanšu resursiem un citiem resursiem attiecīgā inspekciju plāna īstenošanai.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti 1. sagatavota informācija par plānotajām inspekcijām 2015.gadā un turpmākajos gados, tostarp par fiziskām pārbaudēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā; 2. izstrādāta kārtība sadarbībai starp inspekcijās iesaistītajām iestādēm - VVD, Muitas pārvaldi un policiju; 3. sagatavota inspektoru apmācību programma ar inspekcijām saistītos jautājumos un organizēti četri semināri Latvijā; 4. organizēts pieredzes apmaiņas noslēguma seminārs ar iesaistīto institūciju dalību no Lietuvas un Igaunijas.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 7 821.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 821.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.