• Sākums >
  • Vides laboratorija traktora sliedēs

Vides laboratorija traktora sliedēs

Reģ Nr. 1-08/505/2014

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni, veidot prasmes un attieksmes par videi draudzīgu dzīvesveidu, ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, rosināt efektīvāk izmantot resursus, kā arī paaugstināt sabiedrības informētību un apziņu par vides stāvokli. Projekta specifiskais mērķis ir radīt mērķauditorijai atbilstošu, mērķtiecīgu, efektīvu publisku pasākumu (interaktīvu nodarbību kopumu), padziļinot sabiedrības izpratni par vides problēmām un to saistību ar katra indivīda ikdienas dzīves paradumiem, tādējādi rosinot mainīt ikdienas ieradumus.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt publiskā pasākuma „Vides laboratorija traktora sliedēs” koncepciju; 2. Balsoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, mērķa grupai atbilstošajām pedagoģiskajām metodēm un psiholoģiskajām īpatnībām, izveidot četru interaktīvu, praksē balstītu nodarbību aprakstus; 3. Noorganizēt interaktīvu nodarbību stendu videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai 2015.gada 16.maijā pasākuma Traktordiena2015 ietvaros; 4. Atbilstoši skolas vecuma bērnu uztveres īpatnībām, nodarbību aprakstus pārveidot par mācību metodisko materiālu skolotājiem, vides izglītības nodarbību organizēšanai skolās, tādējādi nodrošinot projekta ilgtspēju; 5. Nodrošināt izstrādāto nodarbību metodisko materiālu brīvu pieejamību interneta resursos un izplatīt informāciju par to izmantošanas iespējām skolu un ārpusskolu vides izglītotāju mērķauditorijai; 6. Integrēt izstrādāto nodarbību saturu mazpulku ikdienas aktivitāšu norisēs (nometnēs, semināros, projektu forumos, mazpulka nodarbībās), motivējot uz videi draudzīgu rīcību ikdienā. 6. Nodrošināt projekta un pasākuma vadību, administratīvo un publicitātītes

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros tiks izstrādāti četru nodarbību apraksti, kas pēc publiskā pasākuma tiks modificēti un pārveidoti kā mācību metodiskais materiāls skolotājiem. Plānots, ka publiskā pasākuma ietvaros nodarbībās aktīvi piedalīsies vismaz 150 mērķa grupas dalībnieki, kā arī 500 dalībnieki būs iepazinušies ar stendā izvietoto informāciju par videi draudzīga dzīvesveida pamatprincipiem. Izstrādātās nodarbības tiks izmantotas Biedrības Latvijas Mazpulki turpmāko aktivitāšu realizācijā semināros, nometnēs, projektu forumos u.c. pasākumos, paplašinot projekta mērķa auditoriju līdz 1500, kas ir Biedrības aktīvo biedru skaits. Nodarbību apraksti kā mācību materiāli tiks piedāvāti Latvijas vispārizglītojošajās skolās (e-klase.lv) un ārpusskolas vides pulciņos (sadarbībā ar VISC vides izglītības vecākās referentes atbalstu, septembrī informējot vides interešu izglītības koordinatorus novados). Šīs darbības notiks lielākoties jau pēc projekta noslēguma, tāpēc projekta ietvaros nebūs iespējams noteikt šīs mērķgrupas apjomu skaitliski.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.10.2015
Īstenotājs Latvijas Mazpulki
Rīga, Ezermalas iela 24/26, LV-1014
Projekta kopējās izmaksas 12 825.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 661.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.