Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 22.04.2021 rezultāti

1. Fonda finansiālais stāvoklis.
2. Projektu konkursā aktivitātē "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi" iesniegtie projekti
Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Lejzemniekos
1-08/6/2021 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 39 714.00 €
Ziemeru muižas apkārtnes sakopšana un informācijas stendu izveide”
1-08/31/2021 Ziemerpils
Piešķirt - 19 591.00 €
Tehnoloģiskie risinājumi apmeklētāju plūsmas pārvaldībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/36/2021 Vidzemes Augstskola
Piešķirt - 14 885.00 €
Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide Lūznavas muižas un parka teritorijā
1-08/15/2021 Rēzeknes novada pašvaldība
Piešķirt - 23 532.00 €
Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) DAP zemēs II kārtā
1-08/21/2021 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 23 061.00 €
Imulas upes apsaimniekošanas pasākumi Kandavas novadā
1-08/7/2021 Kandavas novada dome
Piešķirt - 9 945.00 €
Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”
1-08/26/2021 Ogres novada pašvaldība
Piešķirt - 25 782.00 €
Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 2.kārta
1-08/4/2021 Gulbenes novada pašvaldība
Piešķirt - 20 906.00 €
Vesetas palienas purva laipu takas atjaunošana
1-08/23/2021 Pļaviņu novada dome
Piešķirt - 29 570.00 €
Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Kalnkalcos
1-08/10/2021 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 39 999.00 €
Niedru pļaušana “Putnu salās”
1-08/30/2021 Mednieku - makšķernieku biedrība "Nurme"
Piešķirt - 7 150.00 €
Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā
1-08/34/2021 Gulbenes novada pašvaldība
Piešķirt - 29 999.00 €
Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide Gaujas dabas takā
1-08/12/2021 Strenču novada dome
Piešķirt - 8 286.00 €
Esoša un jauna tūrisma infrastruktūras objektu izveide saskaņā ar Dabas lieguma "Jašas- Bicānu ezers" dabas aizsardzības plānu
1-08/22/2021 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 30 000.00 €
Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā
1-08/35/2021 Alūksnes novada pašvaldība
Piešķirt - 39 617.00 €
Tūrisma infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana Gaujas kultūrvēsturiskajā takā
1-08/11/2021 Strenču novada dome
Piešķirt - 2 106.00 €
Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) SIA “Rīgas meži” un DAP zemēs
1-08/25/2021 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 21 521.00 €
Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas un barošanās biotopu atjaunošana Engures ezera piekrastes pļavās un Akmeņrovas salā
1-08/41/2021 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 30 108.00 €
Ūpju aizsardzība privātajos mežos
1-08/37/2021 Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Piešķirt - 10 971.00 €
Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2.kārta
1-08/3/2021 Limbažu novada pašvaldība
Piešķirt - 37 800.00 €
Papes ezera apsaimniekošana
1-08/27/2021 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 26 251.00 €
Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā
1-08/33/2021 Alūksnes novada pašvaldība
Piešķirt - 9 745.00 €
Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” slūžu pie “Atpūtas mājas Dubezers” atjaunošana
1-08/5/2021 Ilūkstes novada pašvaldība
Piešķirt - 7 500.00 €
Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana
1-08/9/2021 Alūksnes novada pašvaldība
Piešķirt - 27 367.00 €
Apmeklētāju uzskaites iekārtu uzstādīšana Sedas purva dabas liegumā
1-08/16/2021 Esam Jērcēniem
Piešķirt - 641.00 €
Dabisko palieņu zālāju biotopu atjaunošana dabas parka Aiviekstes paliene” teritorijā
1-08/18/2021 Aiviekstes upmalieši
Piešķirt - 13 554.00 €
Tūristiem un makšķerniekiem piemērotas infrastruktūras izveide pie Rāznas ezera
1-08/14/2021 Rāznas ezers - cilvēkam un dabai
Piešķirt - 11 577.00 €
Dabas takas atjaunošana un labiekārtošana tūrisma maršruta Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks – Sīmanēnu svētozols Valmieras pagasta teritorijas posmā
1-08/8/2021 Burtnieku novada pašvaldība
Piešķirt - 27 000.00 €
Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā
1-08/17/2021 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Piešķirt - 21 904.00 €
Peldošās laivu piestātnes atjaunošana Lubāna mitrājā
1-08/28/2021 Madonas novada pašvaldība
Piešķirt - 12 744.00 €
Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide dabas parkā “Laukezers”
1-08/2/2021 Krustpils novada pašvaldība
Piešķirt - 2 923.00 €
Urālpūces aizsardzība privātos mežos
1-08/38/2021 Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Piešķirt - 13 343.00 €
Tehniskās dokumentācijas izstrāde dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” Tartaka ezera ūdens līmeņa regulēšanas būves pārbūvei
1-08/20/2021 Ilūkstes novada pašvaldība
Noraidīt
Dabas takas gar Pededzes un Sitas upes krastiem infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana ar labiekārtojuma elementiem
1-08/32/2021 Gulbenes novada pašvaldība
Noraidīt
Limbažu Lielezera dabas takas atjaunošana
1-08/24/2021 Limbažu novada pašvaldība
Noraidīt
3. Projektu konkursā aktivitātē "Vides nevalstisko organizāciju sadarbības un kapacitātes stiprināšana" iesniegtie projekti
Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām
1-08/48/2021 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 24 991.00 €
Sabiedrības izpratnes veidošana par dabas kapitālu ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam kontekstā
1-08/49/2021 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 24 918.00 €
Pasaules dabas fonda darbības kapacitātes pilnveidošana
1-08/53/2021 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 24 990.00 €
Vides NVO - katalizators un virzītājs sadarbībai aprites ekonomikas jomā
1-08/47/2021 Baltijas krasti
Piešķirt - 24 999.00 €
Zaļās brīvības kapacitātes stiprināšana
1-08/51/2021 Zaļā brīvība
Piešķirt - 24 122.00 €
Vides izglītības fonda ekosertifikācijas programmu veiktspējas stiprināšana
1-08/50/2021 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 23 132.00 €
Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitātes stiprināšana
1-08/52/2021 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 24 995.00 €
4. Nacionālas nozīmes projekti
Nemēslo mežā
1-08/42/2021 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 4 300.00 €
Vēsturiski piesārņotās teritorijas Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē papildizpēte
1-08/43/2021 Aizkraukles novada pašvaldība
Konceptuāli atbalstīt
Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana
1-08/44/2021 Latvijas Pašvaldību savienība
Piešķirt - 198 500.00 €
Prioritāro vielu monitorings virszemes ūdeņu, biotas un sedimentu matricās virszemes ūdeņu kvalitātes novērtējuma veikšanai
1-08/45/2021 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 45 090.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.