• Sākums >
  • Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas un barošanās biotopu atjaunošana Engures ezera piekrastes pļavās un Akmeņrovas salā

Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas un barošanās biotopu atjaunošana Engures ezera piekrastes pļavās un Akmeņrovas salā

Reģ Nr. 1-08/41/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa: Turpināt atjaunot ūdensputniem un bridējputniem piemērotus ligzdošanas un barošanās biotopus kādreiz būtiskajās ligzdošanas vietās – Engures ezera piekrastes pļavās un Akmeņrovas salā, lai novērstu visu sugu bridējputnu skaita tālāku samazināšanos. Nepieļaut lielo zālēdāju nekontrolētu nokļūšanu ārpus iežogotās teritorijas. Nodrošināt ganīšanas nepārtrauktību Engures ezera piekrastes pļavās. Ilgtermiņa: Panākt ūdensputniem un bridējputniem piemērotu ligzdošanas apstākļu nodrošināšanu, kas sekmētu šo putnu sugu īpatņu sakaita pakāpenisku palielināšanos ilgtermiņā un nodrošinātu apdraudēto bridējputnu sugu populāciju pastāvēšanu šajā teritorijā arī nākotnē.

Projekta uzdevumi

1. Lielo zālēdāju aploka atjaunošana un paplašināšana 4 ha platībā 2. Ūdensputniem un bridējputniem piemērota ligzdošanas biotopa atjaunošana Akmeņrovas salā 1,5 ha platībā

Projekta rezultāti

1. Lielo zālēdāju aploka atjaunošana un paplašināšana 4 ha platībā 2. Ūdensputniem un bridējputniem piemērota ligzdošanas biotopa atjaunošana Akmeņrovas salā 1,5 ha platībā

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2021
Īstenotājs Engures ezera dabas parka fonds
Tukuma raj., Engures pag., Bērzciems, LV-3112
Projekta kopējās izmaksas 33 454.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 108.78 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 108.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.