• Sākums >
  • Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā

Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā

Reģ Nr. 1-08/35/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt Jaunlaicenes muižas parka izkopšanu, nodrošināt vietējo kultūras un dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību, veicinot autentiskas un mūsdienīgi lietderīgas un kvalitatīvas vides ainavas attīstību. Ilgtermiņa: Apsaimniekot aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritoriju, saglabājot bioloģisko daudzveidību balstot uz ilgtspējīgu, saudzīgu vietējo dabas resursu un Eiropas nozīmes dabas vērtību aizsardzību, kā arī attīstīt rekreācijas vietu un nozīmīgu objektu dabas vērotājiem un tūristiem.

Projekta uzdevumi

1 Koku stāvokļa uzlabošana un saglabāšana, vienlaicīgi labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšana retajām sugām un dzīvotnēm, vēsturiskās ainavas atjaunošana, apstādījumu ierīkošana. 2. Putnu eksperta atzinums 3.Sūnu un ķērpju eksperta atzinums

Projekta rezultāti

1 Koku stāvokļa uzlabošana un saglabāšana, vienlaicīgi labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšana retajām sugām un dzīvotnēm, vēsturiskās ainavas atjaunošana, apstādījumu ierīkošana. 2. Putnu eksperta atzinums 3.Sūnu un ķērpju eksperta atzinums

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.07.2022
Īstenotājs Alūksnes novada pašvaldība
Alūksne, Dārza iela 11, LV-4301
Projekta kopējās izmaksas 44 078.97 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 671.07 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 617.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.