• Sākums >
  • Tehniskās dokumentācijas izstrāde dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” Tartaka ezera ūdens līmeņa regulēšanas būves pārbūvei

Tehniskās dokumentācijas izstrāde dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” Tartaka ezera ūdens līmeņa regulēšanas būves pārbūvei

Reģ Nr. 1-08/20/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt tehnisko dokumentāciju Tartaka ezera slūžu atjaunošanai. Ilgtermiņa: Nodrošināt dzīvesvietu iegrimušajām augu sugām, ūdens biotopa kvalitātes uzlabošanās Tartaka ezerā – nostabilizējot ezera ūdens līmeni, kas pasargā ezeru pret pilnīgu aizaugšanu.

Projekta uzdevumi

1.Topogrāfiskā uzmērīšana 2. Hidroloģisko būvju eksperta būves tehniskās apsekošanas atzinums 3. Saldūdens biotopu eksperta slēdziens 4.Būvniecības ieceres dokumnetācijas izstrāde

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2022
Īstenotājs Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela 7, LV-5447
Projekta kopējās izmaksas 20 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.