• Sākums >
  • Peldošās laivu piestātnes atjaunošana Lubāna mitrājā

Peldošās laivu piestātnes atjaunošana Lubāna mitrājā

Reģ Nr. 1-08/28/2021

Projekta mērķis

Atjaunot peldošo laivu piestātni, kas nodrošina iespēju izmantot tās funkcijas nozīmīgākām mērķgrupām pie Lubāna ezera (ūdenstūristiem, atpūtniekiem, makšķerniekiem/medniekiem, inspektoriem). Veidot pieaugošajam ceļotāju skaitam atbilstošu infrastruktūru, kas ir ilgtspējīga un droša apmeklētāju kapacitātei. Piemērota infrastruktūra ilgtermiņā novērš potenciālos antropogēnās slodzes radītos riskus (neatļautas laivu ielaišanas vietas, uzglabāšanas vietas un radītais piesārņojums) uz dabas lieguma dabas vērtībām.

Projekta uzdevumi

Atjaunot peldošo laivu piestātni

Projekta rezultāti

Atjaunota peldošā laivu piestātne- 1 objekts

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 01.06.2022
Īstenotājs Madonas novada pašvaldība
Madonas novads, Saieta laukums 1, LV-4801
Projekta kopējās izmaksas 50 976.26 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 999.53 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.