• Sākums >
  • Niedru pļaušana “Putnu salās”

Niedru pļaušana “Putnu salās”

Reģ Nr. 1-08/30/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa: Dabas aizsardzības plānā iekļauto augstas prioritātes apsaimniekošanas pasākumu veikšana Engures ezera ziemeļu daļā, lai saglabātu Engures ezera ligzdojošo un caurceļojošo putnu sugu daudzveidību un skaitu, veicot niedrāja fragmentāciju - pļaujot un veidojot ūdensteču un slīkšņu saliņu mozaīku kā ūdensputniem piemērotu ligzdošanas un barošanās vietu Engures ezera ziemeļu daļā. Ilgtermiņa: Izveidot inovatīvu dabas vērtību aizsardzības, izpētes un apsaimniekošanas kompleksu – „Putnu salas” Engures ezera ziemeļu daļā – teritorijā, kuru veido daudzstūra figūra ar šādām virsotnēm: Ķipati, Laides gals,Mērsraga kanāla izteka un ezera ziemeļu mala. Projektā galvenie pasākumi paredzēti ezera aizaugšanas aizkavēšanai, atjaunojot ūdensputniem piemērotu ligzdošanas un barošanās biotopu Engures ezera ziemeļu daļā

Projekta uzdevumi

Niedru pļaušana uz mākslīgajām salām un ūdensteču atbērtnēm Engures ezera ziemeļu daļā

Projekta rezultāti

Niedru pļaušana uz mākslīgajām salām un ūdensteču atbērtnēm Engures ezera ziemeļu daļā

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2022
Īstenotājs Mednieku - makšķernieku biedrība "Nurme"
Mērsrags, Ozolu iela 8, LV-3284
Projekta kopējās izmaksas 7 150.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 150.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 150.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.