• Sākums >
  • Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitātes stiprināšana

Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitātes stiprināšana

Reģ Nr. 1-08/52/2021

Projekta mērķis

Pozitīvas attieksmes attiecībā uz dabu veidošana, dabas resursu saudzīga izmantošana, ekosistēmu funkcionēšana un savstarpējā mijiedarbība.

Projekta uzdevumi

1. Dalība tematiskajā sadarbības aktivitātē “Dabas kapitāls” 2. Dalība tematiskajā sadarbības aktivitātē “Vides izglītība” 3. Jaunu un brīvprātīgo biedru iesaiste datu vākšanā ar mērķi noskaidrot ligzdojošo un ziemojošo putnu sugu izplatību. 4. Kopsavilkuma sagatavošana par projekta rezultātiem

Projekta rezultāti

1. Iesniegts piedāvājums tēmas nodevumam 2. Iesniegts piedāvājums tēmas nodevumam 3. 3.1. Piesaistīti vismaz 50 jauni LOB biedri; 3.2. Iesaistīti vismaz 30 brīvprātīgie; 3.3. Akcijā “Ziņo par putniem dārzā” saņemti ziņojumi no vismaz 300 vietām ar vismaz 10 000 putnu ziņojumiem; 3.4. Ievākti ziemojošo putnu izplatības dati (decembris, janvāris, februāris) vismaz 100 5x5 km kvadrātos. Kopā vismaz 20 000 novērojumu, no kuriem vairākums ziņots portālā Dabasdati.lv; 3.5. Ievākti to ligzdojošo putnu sugu dati, kas 2021. gadā savu ligzdošanu būs uzsākuši līdz 30. aprīlim (projekta īstenošanas laika beigām). Apsekoti vismaz 50 5x5 km kvadrāti. Kopā vismaz 15 000 novērojumu, no kuriem vairākums ziņots portālā Dabasdati.lv. 4. Iesniegts kopsavilkums publicēšanai LVAF/VRAA interneta vietnē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2022
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 24 995.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 995.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 995.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.