• Sākums >
  • Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā

Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā

Reģ Nr. 1-08/33/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa: Samazināt Jaunlaicenes muižas parka pils dīķa kā zaļās infrastruktūras elementam AAA "Veclaicene" eitrofikācijas procesus, nodrošinot piemērotus ekoloģiskus apstākļus īpaši aizsargājamo sikspārņu un citu reto dzīvnieku sugām. Ilgtermiņa: Veidot ĪADT AAA "Veclaicene" Jaunlaicenes muižas parka teritoriju par vietu, kur retajām un aizsargājamām sugām un dzīvotnēm nodrošināti atbilstoši dzīves apstākļi, apsaimniekojot ilgtspējīgi vietējos dabas, kultūras un vēstures mantojumu.

Projekta uzdevumi

1.Pils dīķa krastu tīrīšana un sakopšana Jaunlaicenes muižas parkā. 2. Tekošu saldūdeņu un stāvošu saldūdeņu eksperta atzinums.

Projekta rezultāti

1.Pils dīķa krastu tīrīšana un sakopšana Jaunlaicenes muižas parkā. 2. Tekošu saldūdeņu un stāvošu saldūdeņu eksperta atzinums.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs Alūksnes novada pašvaldība
Alūksne, Dārza iela 11, LV-4301
Projekta kopējās izmaksas 10 828.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 745.21 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 745.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.