• Sākums >
  • Prioritāro vielu monitorings virszemes ūdeņu, biotas un sedimentu matricās virszemes ūdeņu kvalitātes novērtējuma veikšanai

Prioritāro vielu monitorings virszemes ūdeņu, biotas un sedimentu matricās virszemes ūdeņu kvalitātes novērtējuma veikšanai

Reģ Nr. 1-08/45/2021

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu informāciju 2021. gada ūdensobjektu ķīmiskās kvalitātes vērtējumam.

Projekta uzdevumi

1. Prioritāro vielu analīzes ūdens paraugos 7 monitoringa stacijās 2. Prioritāro vielu analīzes sedimentu paraugos 12 monitoringa stacijās 3. Prioritāro vielu analīzes biotas (zivju) paraugos 21 monitoringa stacijā 4. Prioritāro vielu analīzes biotas (gliemju) paraugos 16 monitoringa stacijās.

Projekta rezultāti

1. Izanalizēti 77 ūdens paraugi, nosakot tributilalvas katjonu 2. Izanalizēti 12 sedimentu paraugi, nosakot tributilalvas katjonu un C10-C13 hloralkānus 3. Izanalizēti 21 biotas (zivju) paraugs, nosakot visas EQS direktīvas vielas, kam noteikti vides kvalitātes normatīvi biotā 4. Izanalizēti 16 biotas (gliemju) paraugi, nosakot policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus (benz(a)pirēnu un fluorantēnu) Rezultāti tiks izvērtēti sagatavojot, Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes pārskatu par 2021. gadu, kas tiks publicēts LVĢMC tīmekļa vietnē pēc projekta beigām līdz 2022. gada 30.septembrim.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2022
Īstenotājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Rīga, Maskavas iela 165, LV-1019
Projekta kopējās izmaksas 45 090.87 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 090.87 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 090.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.