• Sākums >
  • Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Kalnkalcos

Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Kalnkalcos

Reģ Nr. 1-08/10/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa: Atjaunot 16 ha ES nozīmes zālāja biotopa 6530* Parkveida pļavas un ganības, kas ietvertas Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Aizsargājamo ainavu apvidus (AAA) “Ziemeļgauja” zemes īpašumā “Kalnkalci”, sagatavojot to regulāras un biotopam atbilstošas apsaimniekošanas atsākšanai un radot priekšnoteikumus labvēlīga tā aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai ilgtermiņā. Ilgtermiņa: Uzlabot ES nozīmes biotopa 6530* Parkveida pļavas un ganības aizsardzības stāvokli AAA “Ziemeļgauja”, kas ir nozīmīgākā Natura 2000 vieta šī biotopa aizsardzībai Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Darbu plānošana un saskaņošana 2. Tirgus cenas izpēte un līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem 3. Izcirsto koku un krūmu sakņu frēzēšana (pozīcijas 3.1 un 3.2 tāmē) 4. Pirmreizējā pļaušana un ciņu smalcināšana (pozīcija 3.4 tāmē) 5. Zemes virsmas līdzināšana (pozīcija 3.3 tāmē) 6. Atvašu un ekspansīvo/ nitrofīlo sugu izpļaušana (pozīcijas 3.5 tāmē) 7. Pret bebru grauzumiem aizsargājošu sietu uzlikšana (pozīcija 4.3 tāmē) 8. Aploku uzstādīšana (pozīcija 4.4 tāmē) 9. Atjaunošanas darbu efektivitātes monitorings 10. Publicitātes nodrošināšana

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 20.12.2022
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 39 999.08 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 999.08 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 999.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.